Khoa học công nghệ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới – Báo Bà Rịa

Chiều 3/10, Bộ NN-PTNT phối hợp Bộ KH-CN tổ chức hội nghị tổng kết chương trình học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2021; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành trong cả nước.Chương trình đã được xác định tác động đến kết quả thực hiện mới nông thôn trên địa bàn tỉnh.  Trong ảnh: Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao tại TT.  Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.
Chương trình đã được xác định tác động đến kết quả thực hiện mới nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao tại TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Nhiều tài khoản, kết quả dự án

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm chương trình học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021 cho biết, với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng ngàn thiết bị hỗ trợ của các dự án, chương trình góp phần cải thiện năng lượng, cây trồng chất lượng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành hàng sản xuất vùng trung tâm hóa tập tin…

Điển hình là trong lĩnh vực trồng trọt, khoa học công nghệ đã giúp tăng cường năng suất cây trồng 30-35% đối với rau màu, 10-15% đối với lúa, tăng thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25% ; nâng cao giá trị sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến 133-500 triệu đồng / ha / năm nhờ chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng ở sản xuất liên kết mô hình.

Đây là KHCN thù chương, có mục tiêu, nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực phát triển nông thôn, thuộc nhiều chuyên ngành KHCN, phạm vi Nghiên cứu trải rộng trên địa bàn nông thôn toàn quốc, tác động đến nhiều Đối tượng, trung tâm là nông dân… Qua đó góp phần liên kết chặt chẽ với nhau nguồn lực giữa các khoa học, giữa lý luận với thực tiễn, giữa nghiên cứu và chuyển giao, giữa đầu nghiên cứu và phục vụ trước mắt nhu cầu xây dựng NTM, giữa các nhà khoa học – DN – dân …

Kết quả nghiên cứu ở một số đề tài cung cấp những định giá cần thiết cho Bộ tiêu chuẩn NTM theo các cách tiếp cận khác nhau, đề xuất các điều chỉnh hướng, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng NTM, phù hợp tính toán hợp, thực thi, công bằng và liên kết từng đoạn. Chương trình có sự xuất hiện của tác động đến kết quả thực hiện 12 trong 19 tiêu chuẩn xây dựng NTM. This tác động góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công chương trình quốc gia về xây dựng NTM trong 10 năm qua và tạo ra hiệu lực, KHCN giá trị để thúc đẩy chương trình quốc gia mục tiêu trong những năm tiếp theo theo.


Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết, sẽ huy động hiệu quả các nguồn hợp pháp để thực hiện các đề tài, dự án KHCN Chương trình xây dựng NTM theo hướng vốn ngân sách sách Trung ương đóng vai trò “Con mồi”; tăng cường hợp tác, huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa. Giai đoạn sắp tới, Bộ trưởng mong muốn các dự án, đề tài khoa học ngoài hệ yếu tố là sản xuất nông nghiệp phải mang thị trường yếu tố, cần hướng tới kinh tế nông nghiệp gắn với trường, liên kết sản xuất . KHCN dự án phải mang yếu tố quyết định để ứng dụng vào sản xuất từ ​​đó giúp giảm chi phí sản xuất.

Tại BR-VT, tỉnh luôn xem KH-CN phát triển là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để giúp tỉnh phát triển nhanh, vững chắc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, nhiều đề tài, dự án khoa học được xây dựng và triển khai trên các lĩnh vực của nông nghiệp, điển hình như ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, bước đầu thành lập 7 vùng công nghiệp nghệ thuật cao với tổng diện tích 5.910ha.

Ngoài ra, Sở KH-CN phối hợp với các cơ sở, ngành và địa phương triển khai nhiều chủ đề, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để phục vụ xây dựng NTM. Các tài khoản sau khi nghiệm thu đã được nhân rộng mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được xây dựng và quảng cáo thương hiệu như, nhãn hiệu tập thể, chứng nhận nhãn hiệu, địa chỉ dẫn…

Xây dựng các công cụ thực thi dự án

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, đối với nhiệm vụ Chương trình KHCN được xây dựng NTM từ nay đến năm 2025, các đề tài, dự án triển khai sẽ theo dõi chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ / TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết về việc phát triển kinh tế vùng của Bộ chính trị … theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; các nội dung, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923 / QĐ- TTg …

This service is quyên góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chương trình tiêu chuẩn Quốc gia xây dựng NTM và chuyên đề 6 chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2025, theo hướng phát triển toàn diện, Firmware of the đô thị hóa, bảo đảm chất lượng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân.

“Các tài khoản, dự án thuộc chương trình KHCN được xây dựng trong NTM trong giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai xuất phát từ yêu cầu thực hiện, trực tiếp giải quyết các vấn đề liên kết với đặc thù và phù hợp hợp với điều kiện của địa phương và huy động được sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương để giúp các địa phương; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tham gia thực hiện … ”, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam thông tin thêm.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *