Build Hồ sơ di sản xuất văn hóa Mo Mường

(NSHN) – Ngày 3-10, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức Hội nghị triển khai công việc xây dựng Hồ sơ di sản xuất văn bản hóa phi vật thể Mo Mường và huấn luyện di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trên địa bàn Hà Nội. Hội nghị phục vụ hiệu quả công việc phối hợp xây dựng Hồ sơ quốc gia về Mo Mường, đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc – UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Cannot to anpropromptation.

Hội nghị triển khai công tác xây dựng Hồ sơ di sản xuất văn bản hóa phi vật thể Mo Mường.

Nguy cơ mai một đặc điểm tín ngưỡng

Mo là một trong những sản phẩm hóa phi vật thể đặc biệt của người Mường, được hợp thành bởi ba phần tử: Lời Mo, nghệ nhân Mo và Lễ thức Mo. Đây là loại liên kết với các tín hiệu nghi thức. thầy Mo thực hiện, mà điển hình nhất là lễ tang ma, phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ xưa. Theo thời gian, cơ hội thực hiện, cất giữ những giá trị văn hóa độc đáo của Mo Mường đang dần dần bị thu hồi và có nguy cơ mai một, câu hỏi sớm có những giải pháp để bảo vệ, phát huy.

Hiện nay, trên cả nước, có 7 tỉnh, thành phố ghi nhận sự hiện diện của Mo Mường, bao gồm: Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, ĐẮK LẮK, Hà Nội. Tại tỉnh Hòa Bình, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc Mường hiện có 184 nghệ nhân Mo, but the number of performance and media to good only chiếm 6%. Tại Hà Nội, thống kê các dân tộc thiểu số trên địa bàn của Ban Dân tộc cũng cho thấy, các dân tộc Mường phân bố ở 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, song cũng không phải cộng đồng nào Thực hành nghi thức Mo. Theo bà Bùi Hương Thủy (Phó Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), trên thực tế, số thầy Mo thực hành thường xuyên trên địa bàn Hà Nội hiện chỉ có 7 người, trong đó người cao nhất 86 tuổi (ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì).

Trước thực trạng này, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Hồ sơ quốc gia di sản văn hóa Mo Mường, đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể có thể cần được cấp bảo vệ. This tác giả và đang được triển khai toàn diện tại các tỉnh, thành phố hiện đang lưu giữ Mo Mường.

Tại Hà Nội, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phân phối với các đơn vị liên quan thực hiện các đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản xuất văn hóa Mo Mường. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là triển khai kiểm tra liệt kê di sản Mo Mường trên địa bàn Hà Nội, hoàn thành trước tháng 1-2023.

Nâng cao nhận thức về tồn tại, tiếp tục di sản

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận về trò chơi, giá trị của di sản Mo Mường trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mường; tầm quan trọng của công việc ra giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đại diện, mà trọng tâm là máy chủ kết quả công việc hợp tác xây dựng Hồ sơ quốc gia về Mo Mường, đệ trình UNESCO. Hội nghị cũng tập trung phổ biến, chương trình hướng dẫn, phương pháp thực hiện kiểm định di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường theo quan điểm và yêu cầu của UNESCO, bao gồm: Thuyết trình ứng dụng vào công ty kiểm định di sản Mo Mường ở Hà Nội, hướng dẫn thực hiện kiểm tra thông tin qua phỏng vấn, ghi âm, ghi hình các thầy Mo, thầy Clượng…, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về di sản.

Theo Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Phạm Minh Hương, hiện nay, Viện Âm nhạc đang tiến hành xây dựng Hồ sơ quốc gia Mo Mường, hoàn thành trong năm nay để kịp nhận góp ý, sửa chữa và nâng cấp lên UNESCO vào tháng 3 2023, với sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố có sự hiện diện của Mo Mường. “Nhận diện di sản văn hóa Mo Mường và đưa vào danh sách kiểm tra là bước đi góp phần nâng cao nhận thức về vốn sản xuất nói chung và Mo Mường nói riêng trong cộng đồng. Thông qua quá trình kiểm tra, các thành viên của cộng đồng sẽ quan tâm nhiều hơn và tự hào hơn về di sản Mo Mường, chủ động tham gia vào quá trình bảo vệ và tiếp tục di sản ”, bà Phạm Minh Hương nói.

Cùng với hợp tác xây dựng Hồ sơ quốc gia di sản Mo Mường, Hà Nội cũng đồng thời tiến hành các bước xây dựng hồ sơ, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh mục sản xuất văn hóa Mo Mường Hà Nội vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính vì vậy, Hội nghị triển khai công việc xây dựng hồ sơ sản xuất văn bản hóa phi vật thể Mo Mường là một trong những người quan trọng trong tiến trình này. Thông qua các kiến ​​thức được các chuyên gia cung cấp, nhận thức về di sản Mo Mường được củng cố, nâng cao hơn trong ngũ ngũ bộ, qua đó phục vụ tốt hơn công ty bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Mo Mường, hướng tới di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường được UNESCO ghi danh sách trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể có chế độ bảo vệ.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *