Các ngân hàng Hoa Kỳ đang giảm bớt sự quan tâm đến tiền điện tử

Giám đốc Văn phòng Kiểm tra tiền tệ (OCC), Michael Hsu, đã tuyên bố rằng các ngân hàng Hoa Kỳ đang tránh xa ngành công nghiệp tiền điện tử.

Người đứng đầu Văn phòng Kiểm tra tiền tệ đã cho rằng sự sụp đổ của Terra/LUNA và FTX là những lý do chính.

– Quảng cáo –

Điều này được tiết lộ trong báo cáo Viễn cảnh rủi ro nửa năm do OCC phát hành hôm nay, Hsu nhấn mạnh quan điểm thay đổi.

Đáng lưu ý, báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số là “yếu” và có khả năng dễ bị tổn thương.

Sự thất bại của Terra/LUNA và FTX đã phơi bày những rủi ro trong ngành. Hơn nữa, với sự lây lan vẫn đang gây ảnh hưởng đến các nền tảng khác trong hệ sinh thái FTX, khiến các ngân hàng sợ hãi làm rủi ro ngày càng cao.

“Hầu hết những người tham gia thị trường tiền điện tử dường như không chuẩn bị cho những điều bất ngờ xảy ra trong năm nay, dẫn đến những tổn thất đáng kể,”Hsu nói thêm trong báo cáo.

Theo hướng dẫn của OCC, các hàng quốc gia không thể đầu tư ngân hàng vào các doanh nghiệp tiền điện tử mới mà không được sự đồng ý của cơ quan này.

Các sự kiện trong năm đã mở ra rất nhiều mối quan tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã khiến nó trở thành chủ đề quan trọng trong báo cáo của OCC.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *