Các nhà phát triển Web3 vẫn đang xây dựng bất chấp mùa đông tiền điện tử

Jason Shah, giám đốc sản xuất tại công ty phát triển Web3 Alchemy, cho biết bất kỳ sự giảm thiểu chấp nhận lớn về giá tiền điện tử, các nhà phát triển đang thúc đẩy tốc độ xây dựng các ứng dụng bằng công nghệ blockchain.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *