Đồng điện tử phải “thực tế” như với giấy hợp đồng

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong những năm gần đây, thực hiện các kết nối, đồng điện tử trở nên rất phổ biến với nhiều hình thức, cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, đồng điện tử áp dụng vẫn còn nhiều hạn chế trong việc xác định giá trị pháp lý, phạm vi trách nhiệm khi tranh chấp giữa các bên.

Bạn phải quy định như thế nào đối với giao kết và hợp đồng thực thi để đảm bảo chặt chẽ, khả thi? Đây là một trong những vấn đề được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm khi đưa ra ý kiến ​​về dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi) vào sáng 19/09.

Nhấn mạnh vào ý kiến, hệ thống bảo mật giữa các chế độ về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự và chế độ về đồng thực thi công việc trong dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi) là một nội dung hết sức quan trọng. Với những quy định hiện tại trong dự án luật thì không đủ điều kiện pháp lý để bảo đảm có thể thực hiện những điều này giao dịch điện tử một cách an toàn, thuận lợi và chặt chẽ.

Bà LÊ THỊ NGA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: “Đồng điện tử chế định có liên quan đến đồng định chế trong Bộ luật Dân sự. Chúng tôi đề nghị thể hiện những điều gì trong hợp đồng điện tử chưa thống nhất với hợp đồng chế độ trong Bộ luật Dân sự. Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến ​​của Ủy ban thẩm tra đề nghị cân nhắc; thứ nhất là đồng điện tử giai đoạn kết hợp; thứ hai là điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực; thứ ba là thời điểm có hiệu lực của đồng điện tử; tư vấn là vô hiệu điện tử các trường. ”

Phân tích cụ thể về vấn đề này, Chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng chỉ định, thảo luật chỉ định ra quy định về người khởi tạo thông tin, dữ liệu, thời điểm, địa điểm gửi, nhận dữ liệu thông tin liệu, các vấn đề liên quan đến yếu tố kỹ thuật của công việc trao đổi trong điện tử giao dịch mà không có các quy định về sự thay đổi, rút ​​lại hoặc hủy bỏ các vấn đề liên quan đến đồng điện tử, về thời điểm giao kết hợp đồng điện tử… Trong khi đây là các chế độ hết sức quan trọng của một hợp đồng đã được quy định trong Bộ luật Dân sự. Do that chuyen to the number of format also must be secure full of a contract as for the contract with the paper.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: “Tôi nói ví dụ người ta ký kết nhưng người ta muốn thay đổi hoặc người ta muốn hủy bỏ hợp đồng đó thì hợp đồng điện tử này, các liên kết quy định cũng phải bảo đảm toàn bộ, toàn diện các đoạn như vậy. Bởi vì, hiện tại hợp đồng bằng giấy là đầy đủ các thứ như thế và phải như thế thì nó mới đảm bảo an toàn, thuận lợi và người ta mới sử dụng. Còn lại nếu đồng điện tử kết hợp nhưng người ta không thể hủy bỏ, không thể thay đổi được như đồng giấy hợp tác, thì người ta sẽ không sử dụng, vì nó không thực tế. Cho nên, this đề nghị cơ quan chỉnh sửa cũng rà soát thêm ”

Không chỉ riêng đối với quy định về đồng điện tử thực hiện kết hợp, mà với tất cả các quy định khác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị ban biên tập phải tiếp tục rà soát, thống kê, phân tích , đánh giá xác định các liên quan luật để bảo đảm sự an toàn của hệ thống pháp luật. Keep nguyên tắc không thay đổi nội dung các luật, không được sử dụng luật để sửa đổi, bổ sung về các chức năng mà các nội dung luật khác đã được quy định.

Thay mặt cho cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng quyết định sẽ tiếp tục rà soát, quản lý kỹ năng thực hiện giao dịch điện tử ở Việt Nam 17 năm qua, chọn các nội dung has done good law for the main method in this law.

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: “Nguyên tắc thực hiện thì số vậy, mà số phải phong phú hơn là một nguyên tắc quan trọng khác, trong đời thực, có các loại giao dịch với các mức độ tin cậy khác nhau, với các chi phí khác nhau, độ khác nhau phức tạp đã được định luật theo quy định sẽ được ánh xạ vào các điện tử giao dịch và sửa đổi luật phải bảo đảm có độ rộng bao phủ, bảo đảm cũng thấp hơn trong môi trường thực hiện và làm phong phú hơn các loại giao dịch trên số môi trường, lựa chọn môi trường phức tạp lại tăng giá, đồng thời phải bảo đảm thi khi áp dụng. Luật cũng được định nghĩa ngay cả khi điện tử giao dịch sẵn sàng, mọi người vẫn có quyền chọn hoặc là ngoại tuyến hoặc đang trực tuyến. ”

Tại họp phiên, Ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cơ bản đủ điều kiện cho Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 tháng 10/2022.

Execute:
Dương Dũng
Quang Sỹ
Anh Đức

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *