Cardano hoạt động mạng tăng biến khi FTX sụp đổ

– Quảng cáo –

Cardano trải qua đỉnh hoạt động mạng nhiều tháng trong sự cố FTX.

Theo Cardano Blockchain Insights, mạng Cardano đã trải qua hoạt động tăng cường biến thành ngày mà sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản.

– Quảng cáo –

Như vậy, mới địa chỉ số lượng trên hệ thống mạng 10.360 to the date 8 month 11, the cao kỷ lục trong những tháng gần đây, khi trung bình chưa đến 1.500 địa chỉ mỗi ngày.

Santiment, ước tính rằng hoạt động địa chỉ số lượng trên mạng Cardano đã tăng 16,927 trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11.

Trong số những thay đổi này là sự gia tăng số lượng giao dịch trên mạng vào ngày hôm đó, đạt 391.805, gấp khoảng hai lần so với tiêu chuẩn con số.

Đến hiện tại, ADA đã phục hồi được 18%. Cardano less than the effect by the crash of FTX can be decation for ADA from the away on the field of the FTX giao dịch.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *