Cộng đồng nghệ thuật tổ chức “Cách nối dài” của Nghị quyết 18

11:56, 30/09/2022

BHG – Xác định công ty chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang là lấy nhân dân làm trung tâm, chính vì vậy, các lĩnh vực liên quan đến nhân dân được xác định ưu tiên trong chuyển đổi số như giải quyết thủ công , y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, môi trường, văn hóa … Để triển khai các vấn đề này, ngày 8.7.2022, UBND tỉnh ban hành văn bản về công việc thành lập Tổ công nghệ đồng số cộng tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Thành lập Tổ cộng đồng nghệ thuật sẽ giúp các xã, phường, thị trấn triển khai công việc chuyển đổi số của tỉnh Hà Giang đến với nhân dân. This is view is “Cánh tay nối dài” to give the Nghị quyết 18 của BCH Đảng bộ tỉnh về Move số thành cuộc sống.

Mỗi người dân có 1 chiếc điện thoại thông minh thì không có gì là hiếm, nhưng để ứng dụng nó cho công việc chuyển đổi số thì còn rất mơ. This is the general status, not only the people of the city Hà Giang but the people on the address of the province. Như vậy, thiết bị nền tảng đã có, nhưng để người dân hiểu và ứng dụng các tiện ích của bộ chuyển đổi thì không hề dễ dàng. Buộc cấp quyền, chính quyền phải có những giải pháp để đưa ra những ứng dụng hữu ích gần với dân theo kiểu “mưa lâu thấm dần”.



Đại diện Tổ công nghệ cộng đồng phường Minh Khai hướng dẫn nhân dân sử dụng thanh toán điện tử.
Đại diện Tổ công nghệ cộng đồng phường Minh Khai hướng dẫn nhân dân sử dụng thanh toán điện tử.

Tại phường Minh Khai (thành phố Hà Giang), 22 tổ dân phố thành lập 22 tổ công nghệ cộng đồng và được chỉ đạo thực hiện các phần của mình sau khi thành lập. Cộng đồng công nghệ sẽ giúp UBND phường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, xã hội số. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng trực tuyến dịch vụ, cài đặt, sử dụng số lượng dịch vụ cho các yếu tố cần thiết như y tế, giáo dục, xã hội chính sách, phòng chống dịch. Hướng dẫn các hộ kinh doanh, sản xuất khai thác các ứng dụng của nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, sản phẩm quy định, hàng hóa trên nền công nghệ.

Có mặt tại nhà văn hóa các tổ dân phố những ngày cuối tuần, chưa khi nào hết động. Cụ ông, cụ bà, cái tuổi thấp thập cổ lai hy nhưng vẫn tích cực hoạt động để được tổ chức cộng đồng nghệ thuật của phường cài đặt, tạo tài khoản trên tuyến dịch vụ trực tuyến Quốc gia, cấp tỉnh và kỹ thuật hướng dẫn năng sử dụng nền tảng nền tảng, cơ bản ứng dụng như danh sách cá nhân, sức mạnh điện tử, thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 … Và cài đặt các tiện ích thanh toán không use money through QR code. Ban đầu nhiều chuột lặp, nhưng tác động nhiều lần rồi cũng dập tắt.

Bà Trương Tuyết Hồng, tổ 15, phường Minh Khai chia sẻ: Do gia đình có siêu thị bán hàng hóa và hàng tiêu dùng, tôi đăng ký 3 mã QR tương ứng với 3 ngân hàng tài khoản của tôi và được tổ chức công nghệ Hướng dẫn cài đặt, cài đặt. Khách hàng muốn thanh toán không sử dụng tiền mặt, chỉ cần quét mã QR là chuyển tiền được ngay. Vừa thuận lợi cho khách hàng, vừa quản lý hàng hóa và thu tiền về. Việc tạo thanh toán qua QR code cũng khá đơn giản, giúp người quản lý đồng tiền của mình, tránh rủi ro khi cầm tiền.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, công nghệ cũng không gặp khó khăn, đặc biệt là trong công việc triển khai trực tuyến dịch vụ. Theo bộ 1 cửa của phường Minh Khai chia sẻ, triển khai, tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích, nghĩa là chuyển đổi số được phường thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua Tổ cộng đồng nghệ thuật, tuy tự nhiên trong quá trình thực hiện về chính quyền và những khó khăn, đó là một số bộ phận người dân đã được đăng ký tài khoản trên hệ thống dịch vụ của công ty Quốc gia và của tỉnh nhưng không hay sử dụng dịch vụ, nên quên account or quên password.

Bên cạnh đó, trong quy định về công việc dịch vụ, mỗi người dân có 3 phương án để nộp hồ sơ. Một là gửi hồ sơ qua bưu điện, hai là nộp hồ sơ điện tử, ba là nộp trực tiếp. Theo ghi nhận ở bộ phận cửa sổ tại phường Minh Khai, đến nay chưa có 1 hồ sơ điện tử chứng thực giao dịch nào. Việc này cũng dễ hiểu, một phần là người dân không quen với các hoạt động trên công việc dịch vụ trực tuyến, phần còn lại là một số bộ phận người dân thích hợp giao dịch trực tiếp do nhà không xa trụ sở.

Ở thành phố Hà Giang, cao độ dân trí gặp những khó khăn khi triển khai dịch vụ trực tuyến, ở các xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn hơn. Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (Đồng Văn) Ma Doãn Khánh, cho biết: Trên địa bàn xã, tổ công nghệ cộng đồng thôn, bản đã được thành lập và triển khai các phần của xã, huyện và tỉnh triển khai. Tuy nhiên, đến nay một bộ phận nhỏ người mới dừng lại ở công việc thanh toán, còn phần sử dụng dịch vụ trực tuyến; use the number of services and match with the main rights through the system information on background platform, new stop at the procation for the people know, chứ not people who apply.



Tổ đồng công nghệ số Séo Lủng hướng nhân dân sử dụng tài khoản trên dịch vụ trực tuyến.
Tổ đồng công nghệ số Séo Lủng hướng nhân dân sử dụng tài khoản trên dịch vụ trực tuyến.

Show nay, toàn tỉnh có 2.071 thôn, với 12.131 thành viên tổ công nghệ cộng đồng, với mô hình 4 cấp. Để chuẩn bị kiến ​​thức, kỹ năng, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT Hà Giang, Viettel Hà Giang, VnPost – Bưu điện tỉnh, Trang điện tử Cốc Cốc … truyền đạt cho tổ chức công nghệ cộng đồng kiến ​​thức nền tảng nền tảng, máy chủ hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, bao gồm các nội dung thanh toán không sử dụng tiền mặt; mua bán trên sàn thương mại điện tử; use, khai thác nền tảng nền tảng số máy chủ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số… Đây là những người hoạt động tích cực tại cơ sở, giúp công nghệ đưa vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Góp ý thiết bị để đưa ra Nghị quyết 18 của BCH Đảng bộ vào cuộc sống.

Thực hiện: Lê Lâm

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *