Công nghệ nâng cao chất lượng giảng dạy

– Xin ông cho biết, công việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên cấp học ở tỉnh Cà Mau, công việc CNTT ứng dụng trong giảng dạy và đang thực hiện như thế nào?

Ông Lê Hoàng Dự: Công việc CNTT ứng dụng trong giảng dạy hiện nay hỏi quản lý giáo viên tự động nâng cao trình độ CNTT nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công việc thực hiện công việc quản lý và giảng dạy. Điều đó có thể thực hiện trong tình hình dịch vụ Covid-19 vừa qua, các thầy cô giáo tự động học từ bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là Sở GD & ÐT phối hợp với VNPT và Viettel tổ chức huấn luyện những nội dung cơ bản. bản, kỹ năng, phục vụ tốt công việc tổ chức dạy học trên MyTV và Tv360 với bộ quản lý hơn 9.500, giáo viên tham gia lớp huấn luyện.

Với sự nỗ lực trên, năm học vừa qua, cấp độ tiểu học có 92.305 / 109.259 em tham gia học tập, chiếm 84,48%; cấp THCS có 61.420 / 64.865 em tham gia học tập, chiếm 94,69%; cấp THPT có 31,975 / 31,999 em tham gia học tập, chiếm 99,92%.

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện trong thời kỳ công nghiệp 4.0, các chủ sở hữu giáo dục cơ sở, các tư vấn đầu tư hạ tầng, trang thiết bị dạy học. Bộ quản lý ứng dụng CNTT, giáo viên, nhân viên và học sinh, kể cả phụ huynh đã được nâng lên.

Sở GD & ÐT vẫn tiếp tục khuyến khích, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục hoạt động, bằng nhiều nguồn hợp pháp tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ sử dụng CNTT; khuyến khích, giáo viên tiếp tục tự động học tập nâng cao CNTT độ cao, tiếp tục sử dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị cũng như tổ chức dạy học từng bước tạo quen, CNTT kỹ năng trong hoạt động dạy và học.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định: một số ít giáo viên chưa quen, chưa thành thạo trong việc sử dụng CNTT; một số giáo viên có khả năng học tập còn hạn chế và không có kinh nghiệm trong tổ chức dạy học trực tuyến. Một bộ phận không nhỏ phụ huynh, học sinh chưa quen và chưa thành thạo trong việc sử dụng CNTT; thông minh thiết bị để tham gia sinh hoạt hoặc thiếu tập tin. Kinh phí giáo dục còn hạn chế, nên đầu tư, mua sắm CNTT thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (Phường 5, TP Cà Mau) được thực hiện trên máy tính, xem video hình ảnh thực tế.

– Thưa ông, Sở GD & ÐT có lộ trình nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là sử dụng CNTT vào việc dạy và học cho các thành viên cấp học không? Cùng với đó, việc tuyển dụng giáo viên giảng dạy các cấp học cần phải đạt được những tiêu chuẩn, yêu cầu như thế nào để trả lời ứng dụng cho định hướng phát triển giáo dục?

Ông Lê Hoàng Dự: Hầu hết quản lý quản lý, giáo viên có những kiến ​​thức, cơ bản về CNTT, từ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc từ những lớp bồi dưỡng về CNTT. Do that, the use CNTT for the learning and learning also be used in the good basic. Time qua, hơn 9.500 Bộ quản lý, giáo viên tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trả lời ứng dụng yêu cầu sử dụng CNTT trong giảng dạy và học tập.

Tuyển dụng giáo viên giảng dạy các cấp học được bảo đảm đúng các điều kiện, quy định tiêu chuẩn tại Nghị định số 115/2020 / NÐ-CP, ngày 25/9/2020, của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất của đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn của danh sách nghề nghiệp, trong đó phải có chứng chỉ phù hợp với trình độ Tin học với đăng ký vị trí tuyển dụng, có kỹ năng, cơ bản kiến ​​thức sử dụng CNTT.

– The CNTT apply to the Lectures gặp nhiều khó khăn khi thiếu chất lượng cơ sở, đặc biệt là ở một số vùng. Sở GD & ÐT có những phương pháp nào để giải quyết vấn đề này, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Dự: Hiện nay, ngành giáo dục đang triển khai thực hiện Đề án Mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2021-2025, đã được phê duyệt với tổng kinh phí 1.167 Tỷ đồng. Để phục vụ cho năm học 2022-2023, Sở GD & ÐT đang thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học năm 2021 thuộc chủ đề. Triển khai thực hiện 11 gói thầu, kinh phí 297,113 tỷ đồng (trong đó có thiết bị lớp 2 và thiết bị lớp 6 theo thông tin giáo dục phổ thông của Chương trình 2018). Thiết bị CNTT phục vụ: máy vi tính, phòng học ngoại ngữ (cấp tiểu học, THCS, THPT), tivi (máy giảng dạy môn Tiếng Anh), máy chiếu.

Năm học 2022-2023 đã đầu tư mua sắm phòng thí nghiệm thực hiện theo hướng hiện đại, tiết kiệm, Sở GD & ĐT đã mua sắm thiết bị thực hành (thiết bị ảo) 33 bộ cho 33 trường THCS & THPT; THPT trực thuộc (triển khai thí nghiệm điểm), với kinh phí 3.785 Tỷ đồng.

Sở GD & ÐT vẫn tiếp tục lập hồ sơ triển khai dự án mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2022, kinh phí 254.750 Tỷ đồng (trong đó có mua bổ sung thiết bị lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo thông tin giáo dục chương trình 2018). Thiết bị CNTT phục vụ: máy vi tính, phòng học ngoại ngữ (cấp tiểu học, THCS, THPT), tivi (máy giảng dạy môn Tiếng Anh), máy chiếu. Trang thiết bị về cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho năm học 2022-2023 (thiết bị mua sắm trả lời ứng dụng cơ bản dạy học Tiếng Anh và Tin học cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông Chương trình 2018 ).

– Xin cảm ơn ông!

Khánh Phương thực hiện

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *