Công nghệ thông tin ứng dụng trong thuế quản lý

Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, trong bối cảnh ảnh hưởng của bệnh dịch, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 / NQ- CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết 11 / NQ-CP về phục hồi chương trình và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về khóa chính sách, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Ngay khi hỗ trợ chính sách được ban hành, Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ động xây dựng phương án triển khai sớm, có hiệu quả của các chính sách miễn phí, giảm bớt, các gói hỗ trợ đến người nộp thuế, bảo đảm doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn được thụ hưởng thời gian, đúng đối tượng.

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thuế quản lý
Cục thuế thành phố Hà Nội chú trọng tương tác với người nộp thuế trên nền tảng nền tảng. (Ảnh minh họa)

Cục Thuế Đại diện thành phố Hà Nội cũng cho biết, Cục Thuế Hà Nội đã và đang tích cực thúc đẩy công việc truyền thông, hỗ trợ, người tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế ở tất cả các hãng, các bộ phận dưới nhiều linh hoạt hình thức, đa dạng, phong phú.

Trong đó, vừa kế thừa và tiếp tục phát huy hiệu quả của các tuyên truyền hình thức, hỗ trợ theo hệ thống truyền thông phương thức; quan tâm, chú trọng mở rộng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số.

Đặc biệt, Cục thuế thành phố Hà Nội chú trọng tương tác với người nộp thuế trên nền tảng số, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn thuế chính sách, từ đó tạo ra đồng thuận, nâng cao tinh thần chấp hành và thực hiện thuế chính sách tốt.

Cuối tháng 8/2022 vừa qua, Hội nghị trực tuyến “Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh” đã tiếp nhận và trả lời gần 200 câu hỏi của người nộp thuế gửi đến.

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tương tác trực tiếp trong ngày tổ chức hội nghị thông qua trang web: http://hanoi.gdt.gov.vn với gần 190.000 doanh nghiệp và người nộp thuế.

Nội dung các câu hỏi gửi đến hội nghị xoay quanh 4 nhóm vấn đề chính: Liên quan đến hóa đơn điện tử chiếm tỷ trọng khoảng 36%; các câu hỏi về thuế gia tăng chiếm khoảng 26%; các câu hỏi về thuế Quản lý là 25%; khoảng 13% còn lại là các câu hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế chính sách và thủ tục hành chính thuế khác.

Với phương châm bảo đảm tất cả các doanh nghiệp được hỗ trợ chính sách đều được tiếp cận thông tin và thụ hưởng, Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ động rà soát những vấn đề phát sinh từ đầu năm đến nay; đồng thời thông qua các hiệp hội để trao đổi, nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp kịp tháo gỡ.

Ngoài ra, Cục thuế thành phố Hà Nội cũng đa dạng hóa tuyên truyền phương thức điện tử; hướng tới 100% người nộp thuế đăng ký giao dịch tài khoản với cơ quan thuế và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong tra cứu nghĩa vụ, nộp thuế không sử dụng tiền mặt; đẩy mạnh điện tử hóa đơn; kê khai nộp hoàn thuế.

Dưới góc độ tư vấn về thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đánh giá, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công việc quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thuế nghĩa vụ và tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động tôn vinh các đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội cần thúc đẩy công việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp phạm vi nghĩa vụ thuế.

Đồng thời tăng cường công nghệ tuyên truyền, hỗ trợ chiều rộng cho các tổ chức, doanh nghiệp, khi đó, thuế chính sách mới thực hiện được đưa vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *