Đào tạo nhân lực chất lượng cao để phát triển công nghệ cao: Trọng điểm và hiệu quả

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp.

Play start open, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như kỳ vọng của chủ đề này. Trong phạm vi phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ đề này tập trung vào đào tạo và đào tạo lại; with the core built-in the thao trình đào tạo khai thác ở trường đại học, Viện nghiên cứu uy tín trong những lĩnh vực có thể. Đồng thời, phải thay đổi chính sách mới, đặc biệt là cơ chế và hỗ trợ chính sách, nhằm hỗ trợ cho đại học giáo dục (GDĐH).

Để triển khai xây dựng chủ đề này, cần phải bắt đầu từ bước xác định như yêu cầu, đặt trọng tâm trọng điểm cho những lĩnh vực, ngành nghề nào đó có thể. Tiếp theo đó, đề mục phải được đưa ra là cơ chế cạnh tranh, hợp tác giữa các trường, viện, doanh nghiệp, hướng tới sự liên kết đào tạo với nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và đạt chuẩn mực độ cao.

Nhiều kinh nghiệm trong triển khai chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, chất lượng cao có hiệu quả sẽ là điều kiện thuận lợi để xây dựng các chương trình đào tạo có tính năng cạnh tranh cao, có sự hỗ trợ của nhà nước qua set hàng basic; bảo đảm thi, phù hợp điều kiện kinh tế, ngân sách nhà nước và tác giả quốc tế …

Trưởng đề nghị đại diện cho các Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia cùng đóng góp để xác định mục tiêu, cốt lõi mục tiêu của đề án này và thực hiện nhu cầu.

Chú trọng cơ chế chính sách, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp

Trình bày chi tiết hơn về dự án xây dựng đề án, Đại diện Giáo dục đại học, Bộ GDĐT cho người biết, nhiệm vụ đào tạo để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, nhằm phát triển kinh tế xã hội đất nước được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Đề án cũng xuất ra từ câu hỏi cấp thiết bị nâng cao năng lực, đào tạo chuẩn mực quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới; thúc đẩy chuyển lao động giữa Việt Nam và thị trường ASEAN / khu vực; thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Về phạm vi, đề tài dự án áp dụng với các lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ cao theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm phù hợp với Luật Công nghệ cao và các quy định pháp luật về công nghệ high. Trình độ đào tạo nhân lực nghệ thuật cao là đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bao gồm các đối tượng là người học, người dạy, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở GDĐH (trong nước, nước ngoài); doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hợp tác và phát triển, Ngân hàng thế giới; các bộ và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Về mục tiêu, hướng chủ đề tới tăng lượng, đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế đối với các ngành / lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ cao. Thu hút sinh viên giỏi theo học các ngành / lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ cao. Thay đổi công ty đào tạo đại học, gắn kết với hợp tác, nghiên cứu và thay đổi mới. Thu hút nguồn lực và các bên liên quan / doanh nghiệp tham gia phát triển đào tạo nhân lực công nghệ cao. Xây dựng cơ chế, chính sách cho đào tạo nhân lực công nghệ cao và tạo cơ chế lan tỏa trong đào tạo nguồn nhân lực của đại học hệ thống.

Dự kiến, đề tài sẽ theo đuổi những công cụ chỉ dành cho từng lĩnh vực ưu tiên đào tạo máy chủ phát triển công nghệ cao liên quan đến kiểm định, phân loại, số lượng người học, công ty quốc tế …

Với những căn cứ đó, Phòng GDĐH xác định các nhiệm vụ của đề án bao gồm: Đào tạo nhân lực phát triển công nghệ cao với từng trình độ đại học, sau đại học; đào tạo lại nhân lực máy chủ phát triển công nghệ cao; thu hút các cá nhân, doanh nghiệp, bên liên quan tham gia đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao như: nhà khoa học giỏi, doanh nghiệp, GDĐH cơ sở, các nguồn lực hỗ trợ đào tạo, Nghiên cứu .

Công tác đào tạo chính sách học bổng quan trọng, học phí; cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư; GDĐH cơ sở đăng ký thực hiện chương trình đào tạo nhân lực cho máy chủ phát triển công nghệ cao.

Công tác đào tạo lại cơ chế quan trọng, chính sách về đặt hàng, giao nhiệm vụ và hỗ trợ, thu hút người học; GDĐH cơ sở đăng ký tham gia đào tạo lại nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao.

Với những dự kiến ​​trên, đề mục hướng tới chế độ phục vụ chủ quyền của Đảng và Nhà nước, tổ chức phá vỡ trong quá trình tạo nguồn nhân lực với sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước. Phát triển đào tạo với nghiên cứu, thay đổi mới tạo trong GDĐH cơ sở; create work in the field of application application company; thu hút đầu tư nước ngoài phát triển, ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam; từ đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ý nghĩa đề tài và thiết bị cấp

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, Bộ, ban, ngành như Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… và một số địa phương được đưa ra các góp ý, đề xuất cho dự án xây dựng.

Đa số các ý kiến ​​đều đánh giá cao ý nghĩa và sự cần thiết của đề án này, đồng thời lưu ý, cần làm rõ nội dung cũng như khoanh vùng chương trình đào tạo, cơ cấu, lĩnh vực đào tạo cũng như đánh giá trạng thái xác thực (nguồn nhân lực, đào tạo…), dự báo nhu cầu, nguồn lực thực hiện để thi khả năng bảo đảm. Bên cạnh đó, cần lưu ý phải khai báo, công cụ cam kết có thể về chất lượng đào tạo và đầu ra đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao máy chủ phát triển công nghệ cao. Một số ý kiến ​​cũng nhấn mạnh đề tài cần đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo sau đại học, nhất là đào tạo sau tiến sĩ.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, góp ý xây dựng nội dung chính đề cao và toàn diện. Trưởng ban quản trị đề tài mang tính phá vỡ, giải quyết những chủ đề lớn của Đảng, Nhà nước. Hệ thống định hướng xây dựng đề cương rõ ràng, trọng tâm, điểm quan trọng, nội dung cụ thể, thi, không lắp ghép.

Thứ trưởng chỉ đạo, tổ chức chỉnh sửa tiếp thu để hoàn thiện bản thảo đầu tiên. Đồng thời, các đề xuất của Bộ, ngành, địa phương, một số thành phố lớn có văn bản đề cương đánh giá trạng thái và kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch có liên quan phạm vi, cũng như công cụ có thể hóa bằng văn bản những ý kiến ​​đóng góp tại buổi làm việc, làm căn cứ quan trọng cho dự án. Các bộ, cử người tham gia quá trình xây dựng đề án và tổ chức triển khai sau này. Tới đây, Bộ GDĐT cũng sẽ làm việc với các trường đại học, doanh nghiệp để có thể hóa các liên kết nội dung.

* Mời quý độc giả theo dõi chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *