Detox.

Công an TP Đà Nẵng đến tận nhà để làm CCCD cho người dân.
Đại tá Phan Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ bảo trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tại điểm trực tuyến.

Tại Hội nghị, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã báo cáo tóm tắt triển khai Đề án 06 / CP; đánh giá công ty cấp CCCD, Công ty đăng ký quản lý cư trú trong tình hình mới và công việc chuẩn bị thực hiện điều kiện của Luật Cư trú năm 2020 về hộ khẩu, tạm trú cửa sổ hết giá trị sử dụng Sau ngày 31-12-2022, đặc biệt là một số kết quả về làm dữ liệu, CCCD cấp công suất, bỏ hộ khẩu và kết quả Bộ công an làm việc với Bộ Y tế, các hội đoàn thể và trên cơ sở sở kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị ngày 29-9-2022. Một số vấn đề nổi cộm cũng được cập nhật như công ty thu nhận hồ sơ cấp CCCD còn gặp nhiều khó khăn do công ty tạm trú ngoài tỉnh, thành phố thường trú và nhiều công ty thường xuyên di chuyển làm ăn, kinh doanh bán ra khỏi địa phương không có nơi nào ổn định. Đối với công ty cấp danh sách toàn quốc đã nhận gần hồ sơ 11 triệu. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân kích hoạt, sử dụng danh sách tài khoản trên cả nước còn thấp, hồ sơ định danh được duyệt chỉ có khoảng nửa triệu tài khoản được kích hoạt. Gopping hộ khẩu, theo quy định đến ngày 31-12-2022 sẽ tiến hành thay thế việc sử dụng hộ khẩu bằng các phương thức khác. Bộ công cụ đề nghị các phương pháp truyền thông quảng cáo địa phương để người dân được sử dụng các phương thức thay thế cho sổ hộ khẩu, các chip đọc thiết bị trang, mã QR, bãi bỏ các quy tắc thực hiện liên tục chính phải xuất khẩu sổ hộ khẩu…

Tại Đà Nẵng, theo thống kê đã hoàn thành 100% việc cấp thông báo số danh sách cá nhân, và cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật và làm sạch công ty thông tin trên hệ thống. Đối với việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu này như đến tận nhà người tàn tật, đau khổ, khó khăn khi làm CCCD; huy động cả địa phương chính trị hệ thống vào cùng một người vận hành hồ sơ đề nghị cấp CCCD; thực hiện tọa đàm về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và dịch vụ trực tuyến trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng… Đến nay, số nhân khẩu thường trú đủ điều kiện đã thu nhận hồ sơ CCCD đạt 91,6% .


Công an TP Đà Nẵng đến tận nhà để làm CCCD cho người dân.

Hội nghị cũng được nghe đại diện Cục Pháp chế và cải tiến cách điều hành chính, tư pháp triển khai Nghị định số 59 / NĐ-CP ngày 5-9-2022 quy định về danh sách và xác thực điện tử và văn bản chỉnh sửa tiến độ pháp lý liên quan đến hộ khẩu, tạm trú sổ hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022 và tham khảo ý kiến ​​của các đơn vị, địa phương liên quan đến Đề án 06 / NĐ-CP và chuẩn bị Quy định điều kiện của Luật Cư trú năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh điện tử cho mỗi người dân. Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06, Thứ trưởng yêu cầu Công một đơn vị, địa phương nhanh chóng tham mưu cho chính quyền quyết định chỉ đạo thực hiện Đề án tại địa phương mình bằng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

Đối với vấn đề thực hiện điều kiện bảo mật của Luật Cư trú Về việc đăng ký hộ khẩu, tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an các địa chỉ phương thức mạnh mẽ công việc truyền thông, hướng dẫn để công dân nhập khẩu, tạm trú sổ có giá trị đến hết ngày 31-12-2022 và quy định của Luật Cư trú năm 2020 khi thực hiện các dân dịch sự, hành chính thủ tục cũng như thông tin bảo mật tính toán của công dân trong việc sử dụng các phương thức thay thế cho Hộ khẩu; tuyên truyền sâu rộng hơn các phương thức, cách thức sử dụng công thức thông tin thay thế cho hộ khẩu xuất. Đồng thời phân phối các đơn vị liên tục rà soát, sửa đổi đề xuất, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan.

MAI VINH


7 method use of the public information change the password of the following day 31-12-2022


1. Sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, thường trú


2. Sử dụng mã QRCode đọc thiết bị trên chip gắn thẻ căn cước


3. Sử dụng chip đọc thiết bị trên dân dụng thẻ


4. Tra cứu, khai thác trực tuyến cá nhân thông tin trong CSDLQG về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dân sự giao dịch


5. Use VNeID ứng dụng


6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú


7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong quốc gia cơ sở về dân cư.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *