Điện lực Điện Biên sẵn sàng cho “Ngày hội giao lưu văn hóa

Để vận hành tốt các hoạt động phục vụ cho “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III, năm 2022”, Công ty Điện lực Điện Biên chỉ đạo các đơn vị Trực tiếp chấp hành và thực hiện tiêu chuẩn văn bản, phương pháp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Theo đó, không thực hiện cắt điện tiết giảm sản lượng, không thực hiện các công việc trên lưới cắt điện trong ngày từ 1 đến hết ngày 3-10 tại các điểm diễn ra hoạt động trong khổ Ngày hội ( trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc đặc biệt trường có sự chỉ đạo của cấp trên).

Sử dụng các nguồn điện hiện có, bao gồm: Nguồn cấp điện chính (lưới điện Quốc gia) và lưới điện của địa phương (các nhà máy thủy trên địa bàn) để cung cấp sự an toàn, ổn định cho các địa phương trong Active string of Date.

Từng điểm thuộc về trong ngày, phụ tải khu vực và phát nguồn công suất để cung cấp cho các ưu tiên phụ hoặc cho lưới điện chung.

Ngoài ra, căn cứ tình hình tế bào, các điện lực trực thuộc là phương pháp thực hiện nhằm cung cấp điện ổn định cho các tình huống mất điện lưới Quốc gia, sự cố máy biến áp hay sự cố vĩnh viễn trên các Lộ quản lý lý, vận hành.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã được biết, các điện lực trực thuộc và chủ động thiết lập và thực hiện phương án bảo đảm cung cấp ứng dụng điện an toàn, liên tục phục vụ Ngày hội tại các điểm nêu trong Thông báo số 1759 / TB -BTC. Tăng cường vận hành quản lý, kiểm tra rà soát và xử lý các khuyết tật trên hệ thống điện, thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình và lưới điện địa điểm.

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật của lực lượng vận hành, chấp hành viên, quy định không để xảy ra sự cố chủ quản. Bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở, kho tàng … sẵn sàng trả lời theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Phối hợp chủ động với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương nắm chắc thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong khổ Ngày hội. Xây dựng phương án bảo đảm, bố trí máy phát điện dự phòng nhằm cung cấp điện an toàn, tin cậy tại các tổ chức địa điểm. Giới hạn các công việc trên lưới điện có cắt điện thật không cần thiết trong thời gian diễn ra Ngày hội.

Duy trì trực tiếp chế độ, bảo đảm an toàn tại các điểm ăn, nghỉ của đại biểu trong thời gian diễn ra Ngày hội.

Tiếp tục triển khai, thực thi nội dung của các văn bản và Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Các điện lực trực thuộc thiết lập và thực hiện phương án, nhằm cấp điện chi tiết cho các khu vực diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch… phải đảm bảo nguồn điện Diezel dự phòng và bố trí trực tiếp lực lượng (bao gồm xử lý sửa chữa hư hỏng đối với thiết bị có dây do Ban tổ chức lắp đặt). Có phương án huy động, rải quân khi có sự cố, hư hỏng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện kiểm tra hệ thống dây, thiết bị sau khi lắp đặt hệ thống đo đếm thuộc địa giới tài sản của khách hàng bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ. Phương án hoàn thành trước ngày 22-9-2022 chuyển Công ty phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên: Ngoài việc chấp hành và thực hiện theo công việc chỉ đạo của ngành và địa phương, Công ty Điện lực Điện Biên còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các ngành điện lực trực thuộc làm công việc chuẩn bị tốt cho sức mạnh, phương tiện, tư vấn… Tăng cường kiểm tra, vệ sinh máy, thiết bị, kênh, lập phương án vận hành cho nhà máy theo từng chế độ. Duy trì chấp hành tiêu chuẩn quản lý vận hành và xử lý sự cố, chuẩn bị tốt hệ thống thông tin, liên lạc, bảo đảm an toàn lao động và an toàn phòng, chống cháy nổ…


Bài, ảnh: HÀ KHÁNH

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *