Giá Bitcoin chứng kiến ​​điều chỉnh kỹ thuật quan trọng

Bitcoin đã thành công lên trên vùng kháng cự 24.000 USD nhưng không thể giữ quy định này.

Cụ thể, BTC đã tăng vọt lên mức cao 24.182 USD trước khi có sự điều chỉnh giảm xuống dưới xu hướng thoái lui Fib 50% của làn sóng tăng từ mức thấp 22.752 USD lên mức cao 24.182 USD. Tuy nhiên, phe bò như đang hoạt động trên vùng hỗ trợ 23.250 USD.

– Quảng cáo –

Giá Bitcoin vẫn đang giao dịch trên 23.250 USD và đường SMA 100 giờ, hiện ở mức 23.535 USD. Ngoài ra còn có một lộ trình xu hướng tăng cấu hình chính với mức hỗ trợ gần 23.300 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Điện trở kháng ngay lập tức hiện ở gần 23.950 USD. Cảm biến phản ứng chính tiếp theo ở gần vùng 24.250 USD. Một sự việc đột phá mạnh mẽ trên điện trở kháng 24.250 có thể bắt đầu một đợt tăng khác.

Với trường hợp tăng giá này, BTC có thể tăng lên 25.000 USD. Điện trở kháng tiếp theo có thể ở gần 25.500 USD. Trên mức đó, tài sản có thể ghi nhận mức giá 26.200 USD.

Nhưng nếu giá bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 23.950 USD, chúng có thể tiếp tục giảm. Một hỗ trợ ngay lập tức cho xu hướng giảm nằm gần vùng 23.400 USD.

Hỗ trợ chính tiếp theo là vùng gần 23.250 USD hoặc đường SMA 100 giờ. Việc phá vỡ dưới mức 23.250 USD có thể đưa ra mức giá khoảng 22.650 USD, tiếp theo đó là 22.500 USD.

Các kỹ thuật số chỉ:

  • MACD hàng giờ – Chỉ báo MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm giá.
  • RSI hàng giờ – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính – 23.400 USD và 23.250 USD.
  • Các điện trở kháng chính – 23.950 USD, 24.250 USD và 25.000 USD.

Xem thêm: Marathon Digital tuyên bố đã bán 1.500 BTC vào tháng 1

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *