Helium đã chuyển sang Solana theo đồng cộng xuất đề xuất

– Quảng cáo –

Helium (HNT) huy động được 200 triệu USD với mức định giá 1,2 tỷ USD.

Mạng Helium được triển khai trên Solana khối chuỗi khi 81% cộng đồng bỏ phiếu ủng hộ HIP 70, một đề xuất cải tiến cho hiệu quả hoạt động và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Đề xuất sẽ chuyển đổi thuật toán bằng chứng chỉ bảo hiểm và chuyển dữ liệu của Helium sang oracles để loại bỏ phụ thuộc vào nội bộ blockchain hoạt động, hệ thống sinh thái mở rộng đồng thời trên Solana.

– Quảng cáo –

Oracles đóng một vai trò quan trọng trong việc lấy dữ liệu bên ngoài chuỗi và chuyển nó đến chuỗi khối thông minh hợp đồng.

Dự án này sẽ tăng cường phần thưởng khai thác, cải thiện hiệu suất mạng, cấp quyền truy cập vào các ứng dụng phi tập trung (dApps) dựa trên Solana và các tiện ích sử dụng token Helium.

Người tạo ra Helium, Nova Labs, đã công bố Helium Mobile hợp tác với T Mobile to cung cấp các gói đăng ký thấp chi phí cho phép người dùng kiếm được token MOBILE dựa trên Solana.

Token MOBILE có thể được chuyển đổi thành token HNT để truy cập mạng di động không dây tập trung của Helium, bao gồm near 1 triệu điểm phát sóng và 4.500 mạng 5G.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *