Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách xã hội

Chiều 21/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng Chính sách ưu đãi cho người nghèo và các chính sách khác nhau theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Dự kiến ​​có các đồng chí: Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; Trần Hữu Thế – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Toàn – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Thìn – Cục trưởng Tư pháp Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách trao bằng khen của UBND tỉnh và tặng hoa các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh nhấn mạnh: Qua gần 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, Chi nhánh NHCSXH tỉnh không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Từ 03 chương trình nhận tín hiệu bàn giao, đến nay Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện 20 chính sách tín dụng chương trình trên bàn giao nợ tổng nợ của chính sách tín dụng chương trình đạt 3.730 Tỷ đồng, tăng 3.616 Đồng tỷ lệ tăng gấp hơn 33 lần so với thời điểm nhận bàn giao. Hầu hết mọi người nghèo và các chính sách khác nhau có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH tỉnh cung cấp; chất lượng tín hiệu luôn duy trì ổn định; mọi hoạt động của NHCSXH đều được khai báo minh bạch, xã hội hóa và được giám sát ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Thìn – Cục trưởng Tư pháp Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách trao bằng khen của UBND tỉnh và tặng hoa các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay các công cụ hỗ trợ ưu tiên đã tạo ra các điều kiện cho 787 hộ nghèo và các chính sách khác nhau vay góp phần giúp đỡ trên 85 hộ dân vượt cạn; thu hút, tạo công việc cho trên 57 lao động, giúp đỡ hơn 53 lượt hộ gia đình khó khăn khi vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, hơn 248 lượt lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi vay vốn học tập…. giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2001-2005 từ 15,32% xuống 5,12%; giai đoạn 2005-2010 từ 19,31% xuống 9,05%; giai đoạn 2011-2015 từ 19,46% xuống 9,73%; giai đoạn 2016-2021 từ 12,62% xuống 2,17%.

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận thành quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng hội chính sách. Trong đó, cần ưu tiên nguồn vốn đầu tiên cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao trong tiền cảnh kinh tế thị trường, phải gắn các mục tiêu kinh tế với các xã hội mục tiêu, khuyến khích làm giàu hợp pháp, đi đôi với nhau Uberdecedend. Đồng thời yêu cầu chi nhánh NHCSXH cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 của NHCSXH và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để triển khai có hiệu quả của chương trình chính sách tín dụng.

Đồng chí Trần Hữu Thế – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thế – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức – xã hội các cấp, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chính sách tín hiệu chương trình theo Nghị định 78 trong 20 năm qua. Chính sách xã hội tín dụng đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, là một trong những nhà kinh tế góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả về giảm nghèo, tạo ra công việc và phát triển nhân lực nguồn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách xã hội tốt hơn nữa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, chi nhánh NHCSXH tỉnh cần thực hiện tập trung hiện hiêụ kết quả Chỉ thị số 40, kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tập trung các nguồn lực từ Trung ương kết hợp với nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay, trả lời ngày càng tốt hơn như yêu cầu của người nghèo các sách khác nhau on the table Đồng thời tăng cường và hỗ trợ mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân biết với mọi phương châm “Dân biết, dân cư, dân kiểm tra”; tăng cường tư tưởng chính trị giáo dục, phẩm chất đạo đức, giáo trình chuyên môn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phục vụ nhân dân tốt hơn với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

dịch vụ ”.

This is a well, the files and fish has to the output in 20 years. Thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh được tuyên dương và khen thưởng.

Thủy Loan

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *