Hơn 6.100 tỷ đồng vốn tín dụng Ưu đãi góp phần giảm nghèo vững chắc tại Đắk Lắk

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân cho biết, Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ triển khai tại tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp ý phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách luôn ổn định, đạt bình quân trên 10% / năm. Quy mô tổng hợp nguồn vốn tín dụng chính sách tăng gần 60 lần (từ 102 Tỷ đồng năm 2002 lên đến hơn 6.172 Tỷ đồng). Đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 363 Tỷ đồng tăng 341 tỷ đồng (gấp 15,5 lần so với thời điểm mới thành lập) và tăng 243 tỷ đồng so với thời điểm bắt đầu thực hiện. Từ 3 chương trình nhận tín hiệu bàn giao với đồng nợ 64 tỷ đồng, đến nay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã mở rộng, triển khai hơn 18 chính sách tín dụng, nợ tổng dư trên 6.153 tỷ đồng (tăng gấp 94 lần so với năm 2002). Hiện trên 160 hộ nghèo, hộ nghèo và chính sách đối tượng còn dư nợ. Trong đó, tỷ lệ nợ của hộ gia đình là dân tộc thiểu số đạt 2.263 tỷ đồng, chiếm 36,7% tỷ lệ nợ tổng.

Trong 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách Ưu tiên của Chính phủ nói chung và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội nói riêng không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn lực phục vụ cho công việc giảm thiểu nghèo nàn, giải quyết công việc, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Đến nay, Đắk Lắk có trên 803.186 lượt hộ nghèo và các chính sách đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn; 87.509 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập và trang trải các chi phí cho trường học; thu hút, tạo việc làm cho 37.840 lao động; built 139.491 the water clean and 135.641 công cụ vệ sinh môi trường theo chuẩn quốc gia; xây dựng 19.437 căn hộ cho hộ nghèo không có nhà ở; 1.616 lao động được vay vốn xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Từ đây, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 264 ngàn hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2005-2010 từ 27% xuống còn 10%; giai đoạn 2011-2015 từ 20,8% xuống còn 6%; giai đoạn 2016-2020 giảm từ 19,39% còn 6,34% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).

Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, các đề xuất của tổ chức cần thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT / TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận 06-KL / TWcủa Ban Bí message about next to only the digital 40-CT / TW. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm bố trí ngân sách cấp quản lý cho Ngân hàng Chính sách bổ sung nguồn vốn cho người vay nghèo và các sách khác chính đối tượng trên địa chỉ bàn. Các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở phân phối Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cố định, nâng cao chất lượng, năng lực đối với đội ngũ tín hiệu và hoạt động tín dụng; không ngừng nâng cao chất lượng của các dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo ra thuận lợi nhất cho người nghèo tiếp cận tín dụng chính sách xã hội…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà nhận định, trong 20 năm đưa ra Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP vào thực hiện góp ý phần thay đổi cả về chất lượng và chất lượng, cuộc sống của nhân dân, nhất là giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước lên. Nguồn vốn cho vay thực hiện góp phần quan trọng trong công việc xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Time to, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động thực hiện tốt công việc huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng; nâng cao năng lực, có giải pháp phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ tiện ích cho người nghèo và các chính sách đối tượng khác…

This Owner, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng. Ngoài ra, có 6 tập tin và 35 cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen.

Đắk Lắk có hơn 1,9 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh. Tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn với 49 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tỷ lệ hộ nghèo là 12,8% (Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 65,2% với 41.515 hộ nghèo).

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *