Hướng dẫn tham gia Testnet SpaceFi trên zkSync để có cơ hội nhận Airdrop

SpaceFi là gì?

SpaceFi là nền tảng chuỗi Web3 chéo được xây dựng trên zkSync và Evmos mới ra mắt bản Testnet 3.0 với các sản phẩm ban đầu là DEX, Starter, Spacebase, NFT.

Mục tiêu của SpaceFi là kết nối hệ thống sinh thái Cosmos và Layer2 của Ethereum, khám phá các chuỗi giải pháp liên kết và khả năng tương tác.

Hiện tại dự án đang phát triển testnet và tham gia testnet của SpaceFi có thể giúp anh em nhận Airdrop từ dự án.

Hướng dẫn tham gia Testnet SpaceFi

Bước 1: Nhấn ETH tại https://faucet.paradigm.xyz/ hoặc https://goerlifaucet.com/ hoặc https://faucetlink.to/

Bước 2: Truy cập https://gleam.io/OOfxR/spacefi-testnet30-on-zksync và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu

Bước 3: Cầu nối ETH từ mạng Eth Goerli —> zkSync testnet

Bước 4: Mã thông báo vòi trên mạng thử nghiệm zkSync

  • Chọn vòi → chọn Yêu cầu tiền từ vòi and select tiếng riu ríu to get token testnet (USDC, LINK, BTC,…)

Bước 5: Swap, Add Liquidity, Farm, Mint NFT, Spacebase trên SpaceFi

Tráo đổi

  • Truy cập https://app.spacefi.io/#/home and connect ví Metamask mạng zkSync testnet.
  • Vào Swap, sau đó anh em Swap từ DAI, USDC, LINK,… → STAR

Thêm thanh khoản

  • Anh em chọn Pool → Add Liquidity và chọn cặp để Add Liquidity (tại đây mình sẽ chọn cặp DAI -STAR) → chọn Approve STAR → chọn Supply

Nông trại

  • Sau khi Add Liquidity, anh em chọn Farm kéo xuống cặp STAR-DAI —> chọn Enable → Stake

  • Nhập số lượng và chọn Xác nhận

Anh em có thể Add Liquidity, Farm thêm các cặp tương tự khác nhé!

bạc hà NFT

  • To mint NFT Common Planet yêu cầu anh em phải có 10000 STAR (Swap from ETH → STAR)
  • To mint NFT Unique Planet, request anh em must have 5 NFT Hành tinh chung khác nhau.
  • To mint NFT Exclusive Star Sign, yêu cầu anh em phải có 7 NFT Unique Planet

căn cứ không gian

Nhận xét

  • Vào bất hòa: https://discord.gg/euAnWYYfKQchọn Bắt đầu tại đây → chọn Tham gia Hiệp hội SpaceFi và gửi phản hồi tại kênh evmos-on-cosmos và layer2-zksync-eth

Bước 6: Tham gia hoàn thành các nhiệm vụ trên Crew3

Trong quá trình làm có gì thắc mắc anh em có thể vào 2 nhóm bên dưới của BTA để được hỗ trợ:

Tổng kết

Qua bài viết BTA đã giới thiệu cho anh em về cách tham gia tetsnet của SpaceFi để có cơ hội nhận Airdrop trong tương lai từ dự án. Hi vọng anh em sẽ tham gia trải nghiệm 1 cách hiệu quả nhất và có thể may mắn nhận được Airdrop trong tương lai từ dự án.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *