Khoa học phát triển và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhậpKhoa học phát triển và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Cùng dự kiến ​​tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ ngành; quốc tế tổ chức, viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước,… Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nguồn cung cấp cho thị trường khoa học công nghệ thành từ các hoạt động Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các nghiên cứu viện, trường đại học, các trung tâm tạo ra công nghệ , các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cũng như thông qua hoạt động nhập khẩu công nghệ, chuyển công nghệ từ bên ngoài.

Hiện nay, quốc gia cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ có khoảng 22.500 thông tin về nguồn cung công nghệ, 365 thông tin nhỏ về sở hữu trí tuệ. Theo thống kê từ các sàn giao dịch và thiết bị đang hoạt động tại Việt Nam, số lượng nguồn cung cấp cho nghệ thuật được thu thập và phổ biến hiện nay khoảng 77 bản ghi. Tuy nhiên, theo số liệu Điều tra hoạt động mới được tạo ra tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Cục Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia tiến hành năm 2019, chỉ có khoảng 16% doanh nghiệp coi các viện Nghiên cứu, đại học Việt Nam là nguồn cung cấp hàng hóa khoa học công nghệ.

Theo tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê, khoảng 75% công nghệ và thiết bị của doanh nghiệp Việt Nam có nguồn gốc từ nước ngoài, trong đó, công nghệ và thiết bị từ những nước có khoa học công nghệ phát triển triển như Mỹ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu,… có hướng tăng nhẹ trong những năm qua.

Trong khi đó, nguồn cầu công nghệ của trường khoa học công nghệ chủ yếu đến từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhu cầu và cách thức trả lời đáp ứng như yêu cầu sử dụng hàng hóa học công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam có thể được minh họa thông qua hoạt động chuyển đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong công nghệ biến, chế tạo.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Trên parser number of Tra Change new light create trong doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2014-2016, cho thấy: 61,3% doanh nghiệp có hoạt động mới được tạo ra, trong đó: 32,1% new change sản phẩm; 39,9% change new quy trình, công nghệ, thiết bị; 37,7% thay đổi mới tổ chức và quản lý và 28,6% thay đổi mới tiếp thị; 31% doanh nghiệp tiến hành cùng lúc từ 3-4 loại mới sáng tạo.

Nhu cầu thay đổi thiết bị mới, công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng nhanh trong thời gian qua. Theo tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan, tổng chi phí mua sắm công nghệ, thiết bị, máy móc của doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 là khoảng 1,1 triệu tỷ đồng (khoảng 40 tỷ USD) , tăng gần 1,5 lần so với năm 2016.

Về phương thức thay đổi mới quy trình, công nghệ, thiết bị: đại đa số doanh nghiệp (79,1%) lựa chọn phương thức “đầu tư vào công nghệ mới liên kết với hàng hóa, máy tính, thiết bị” và / hoặc “nâng cấp / chỉnh sửa công nghệ, hiện tại thiết bị” là chính thức để thay đổi công nghệ mới; 7,3% thông qua hợp đồng lao động mới với người có kỹ năng và kinh nghiệm; 7,5% thông qua sử dụng công nghệ, thiết bị làm các công ty bên ngoài công ty mẹ cung cấp; 5,2% thông qua sử dụng công nghệ, thiết bị do các công ty khác nhau trong công ty mẹ cung cấp.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thị trường khoa học-công nghệ là một trong những quan trọng yếu tố tạo nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học-công nghệ là một nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi mới để tạo ra sự thay đổi về năng lượng, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh Cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng lần thứ tư.

Thủ tướng nêu rõ, chúng tôi đang xây dựng tập trung nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, hướng tới chủ sở hữu những công ty phát triển , khoa học công nghệ ứng dụng, chủ sở hữu những phát minh, chế độ mới, những công nghệ tiên tiến nhất.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trường khoa học-công nghệ tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung, theo đó, về quan điểm chung: thị trường khoa học-công nghệ là một bộ phận Cấu trúc của chế độ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò thì chốt trong việc thúc đẩy hoạt động của khoa học-công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển khoa học-công nghệ phát triển phải lấy các nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp bối cảnh của cuộc thi Cách mạng lần thứ tư và hội nhập tiến trình kinh tế quốc tế và cần huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế, thúc đẩy nhanh quá trình thay đổi tốc độ mới sản phẩm và dịch vụ có hiệu suất cao về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Phát triển của trường khoa học-công nghệ cần có đồng chính sách, phù hợp, sự sẵn sàng của các nguồn cung cấp công nghệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng năng lực, uy tín và thương hiệu của các tổ chức trung gian.

Khoa học-công nghệ phát triển cần được đặt trong hệ thống chứng chỉ, liên thông, đồng bộ với phát triển trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính, các trường khác; gắn kết trường trong nước với thị trường toàn cầu và khu vực, phù hợp cam kết quốc tế Việt Nam và thông tin quốc tế; phát triển thị trường khoa học-công nghệ tuân thủ luật cung cấp, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *