NFT của Donald Trump giảm 80% trong 10 ngày

Giá sàn cho bộ sưu tập NFT của ông Trump hiện là khoảng 0,16 ETH.

Bộ sưu tập NFT của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump, Thẻ giao dịch kỹ thuật số Trump , đã mất 80% giá trị khi giảm xuống 0,16 Ethereum ( ETH ) từ 0,84 ETH mười ngày trước.

– Quảng cáo –

Theo dữ liệu của OpenSea, 45.000 NFT hiện đang được nắm giữ bởi 15.115 chủ sở hữu, như vậy tỷ lệ chủ sở hữu duy nhất là 34%.

Vào ngày 15 tháng 12, cựu tổng thống Trump đã ra mắt bộ sưu tập với 45.000 NFT đã sẵn sàng để đúc.

Thời gian đầu, mỗi NFT có giá 99 đô la, tương đương với 0,083 ETH theo giá tại thời điểm bài viết.

Bán mỗi NFT với giá 99 đô la, Cựu tổng thống đã có thể kiếm được 4,45 triệu đô la khi ra mắt.

Donald Trump phát hành Bộ sưu tập NFT đầu tiên của mình

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi ra mắt, vi liên quan đến việc đúc tiền nội bộ, lỗi cấp phép và ép buộc thiết kế nên bộ sưu tập NFT của Tổng thống Trump đã nhận được nhiều lời chỉ trích nặng nề.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *