Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM tuyển dụng lao động cầm chừng

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM phải tuyển dụng lao động cầm chừng để thay thế cho lao động nghỉ hoặc chuẩn bị cho giai đoạn đến khi đơn hàng có nhiều hơn.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *