Quỹ tài sản Singapore ghi giảm khoản đầu tư 275 triệu USD vào FTX

– Quảng cáo –

Quỹ tài sản Singapore ghi giảm khoản đầu tư 275 triệu USD vào FTX

Temasek, quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore quản lý khoảng 300 tỷ USD, đã ghi giảm toàn bộ tài khoản đầu tư 275 triệu USD vào FTX và FTX US.

Temasek đã đầu tư 210 triệu đô la cho 1% cổ phần của FTX International và 65 triệu đô la khác cho FTX US cho 1,5% cổ phần. Các khoản đầu tư lần lượt diễn ra trong hai vòng vào tháng 10 năm 2021 và tháng 1 năm 2022, theo a tuyên bố of pass vào ngày 17 tháng 11.

– Quảng cáo –

“Xét về tình hình tài chính của FTX, chúng tôi đã quyết định ghi giảm toàn bộ tài khoản đầu tư của mình vào FTX, bất kể kết quả của việc theo dõi đơn bảo hộ sản phẩm của FTX”, Temasek cho biết.

Trong tuyên bố của mình hôm nay, Temasek nhấn mạnh rằng khoản thiệt hại trị giá 275 triệu đô la chỉ chiếm 0,09% giá trị danh mục đầu tư ròng là 403 tỷ đô la Singapore (294 tỷ đô la Mỹ) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Temasek cũng nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện “một quy trình thẩm định toàn diện trên FTX, mất khoảng 8 tháng từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2021”, đồng thời thừa nhận rằng “không thể loại bỏ mọi rủi ro”.

Temasek cho biết họ sẽ tiếp tục đầu tư vào các ứng dụng blockchain và công nghệ phi tập trung để chuyển đổi các lĩnh vực và tạo ra một thế giới kết nối hơn.

Trước đó, Bloomberg cho biết Temasek và Softbank sẽ giảm hàng trăm triệu USD mà họ đã đầu tư vào FTX. Sequoia Capital, công ty đầu tư ở Thung lũng Silicon, đã nhanh chóng ghi giảm khoản đầu tư 213,5 triệu USD của riêng mình vào FTX.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *