Thanh Hóa phấn đấu giữ vững vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – 2022, Báo Thanh Hóa đã trao đổi với đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT & DL) về công chuẩn tác vụ và các mục tiêu của Thể thao Thanh Hóa tại sự kiện quan trọng.

Thanh Hóa phấn đấu giữ vững vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXĐồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phóng viên: Được biết, để hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị các điều kiện từ khá sớm, phải không thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Trong những năm qua, TDTT Thanh Hóa nói chung và việc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc thường kỳ 4 năm một lần luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Hội đồng, UBND, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, ban, ngành và sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Ngay sau khi kết thúc Đại hội lần thứ VIII năm 2018, Sở VHTT & DL đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và các bộ phận liên quan tham gia giám đốc Sở Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97 / KH-UBND ngày 16-4-2019 về việc xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai chuẩn bị about all the face in the years qua; đồng thời trong năm 2021-2022 đã cử đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực trực tiếp tham gia giao ban, giải quyết các nhiệm vụ của trung tâm, đặc biệt là công việc chuẩn bị lực lượng và điều kiện thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022.

Cùng với việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên trong công việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu hàng năm, toàn ngành đã chuẩn bị cho các nguồn lực về cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị bị, tập luyện và thi đấu; hàng năm tích cực lựa chọn và tập trung nguồn lực để huấn luyện viên (Huấn luyện viên), vận động viên đi huấn luyện trong nước và nước ngoài, trong đó chú trọng đầu tư các môn trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên để họ yên tâm rèn luyện, phấn đấu thành tích cao cho thể thao tỉnh nhà.

Phóng viên: Chính vì vậy, các điều kiện để hướng tới đại hội và đang được ngành VHTT & DL Thanh Hóa chú trọng ra sao, đặc biệt là về công việc chuyên môn, các môn thế mạnh, lực lượng vận động viên?

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Để chuẩn bị lực lượng tham gia đại hội, lãnh đạo đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo, giám sát Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh trong công việc chuẩn chuyên môn được cho đại hội. Trên cơ sở chỉ đạo, trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan được xây dựng, thẩm định, phê duyệt các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công việc chuyên môn trong tuyển chọn, huấn luyện, thi đấu, cũng như tập trung xây dựng, phát triển và huấn luyện huấn luyện trong và ngoài nước đối với lực lượng của Huấn luyện viên, các vận động viên của các môn trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh như: điền kinh, hút mây, lặn, bắn súng, bắn cung, karate, chèo thuyền, chèo thuyền, muay, cử tạ, vật, judo, jujitsu, cầu mây, pencak silat, boxing, taekwondo, vovinam, wushu, xe đạp …

Trung tâm thường xuyên rà soát, đánh giá, thay thế, bổ sung lực lượng các vận động viên thể thao thành tích cao có khả năng tranh chấp nhận chương trình tại đại hội lần này. Sơ đồ đăng ký tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc này với tổng số 22 bộ với khoảng trên 350 vận động viên, có thể nói đây là lực lượng vận động viên mạnh nhất trong các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc từ trước đến nay của tỉnh Thanh Hóa.

Phóng viên: Tỉnh Thanh Hóa sẽ đăng ký 3 môn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX gồm cử tạ, cầu mây và muay. Xin đồng chí cho biết kế hoạch, công việc chuẩn bị đăng cai các giải đấu của tỉnh Thanh Hóa?

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự thống nhất của Tổng cục TDTT, tỉnh Thanh Hóa đã được Ban Tổ chức Đại hội chấp thuận cho đăng ký tổ chức 3 môn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 gồm: cầu mây, cử tạ, muay. Sở VHTT & DL chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức và phối hợp với các cơ sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; phối hợp với các bộ môn và tổ chức tiền tệ của Tổng cục thể thao khảo sát, đánh giá, lựa chọn và hệ thống nhất là tổ chức thi đấu các môn cử tạ, cầu mây và muay trong chương trình đại hội tại tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, môn cầu mây được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT TP Sầm Sơn; môn cử tạ được tổ chức tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh; môn muay được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Sở VHTT & DL và các đơn vị địa phương có liên kết tích cực hoạt động cơ sở vật chất, thiết bị trang, dụng cụ thi đấu đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế theo yêu cầu của ban tổ chức và giải pháp từng môn thi đấu; Đảm bảo điều kiện về an ninh tự động, y tế, bảo vệ sinh an toàn thực phẩm …; công tác truyền thông, quảng bá trên các phương tiện truyền thông về đại hội tại các tổ chức thi đấu địa điểm; đấu mối, liên hệ và giới thiệu nơi ăn, ở tốt nhất và thuận tiện nhất cho các đoàn về tham dự giải; đặc biệt là vận dụng những kinh nghiệm trong tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế để tổ chức thành công các môn học tại tỉnh Thanh Hóa.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục tiêu mà đoàn thể thao Thanh Hóa đặt ra tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và khả năng đạt được mục tiêu đó?

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Đại hội lần này có tổng số 43 môn thi đấu (tăng 7 môn) và 941 bộ huy chương (tăng 198 bộ) so với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII; in that the gioi Thanh Hóa is not good standard. Một số môn thế mạnh cắt giảm nội dung có HCV tranh vẽ (pencak silat 3 hạng cân, kick-boxing 2 hạng cân, muay 5 hạng cân …). Bên cạnh đó, một số bộ môn gặp khó khăn về kinh phí huấn luyện, thuê chuyên gia trong và ngoài nước … khi các địa phương nằm trong 10 đầu tư rất mạnh để hướng đến các mục tiêu cao tại đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao, đoàn thể thao tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giữ vị trí thứ 4 tại đại hội. Tham gia đại hội này, các vận động viên Thanh Hóa sẽ tham gia thi đấu ở 22/43 thể thao trong chương trình đại hội, với bộ tiêu chí là từ 36 đến 41 HCV. This is only the super point is the high end of the age of the Great Association Thể thao toàn quốc của tỉnh Thanh Hóa. To performance and complete the task to be giao, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trong tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực khắc phục những trở ngại, khó khăn, nỗ lực hết mình trong quá trình huấn luyện, luyện tập and thi đấu. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của anh ấy, chúng tôi tin rằng, các huấn luyện viên, các vận động viên đoàn thể thao Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mạnh Cường (thực hiện)

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *