Sẽ có nhiều thay đổi đối với Ethereum vào năm 2023

Sẽ có nhiều thay đổi đối với Ethereum vào năm 2023

Việc rút ETH đã có cổ phần sẽ diễn ra vào mùa xuân, trong khi “proto-danksharding” sẽ diễn ra trong đợt hard fork tiếp theo vào mùa thu năm 2023.

Mới đây, các nhà phát triển Etherem đã xác định giai đoạn hard fork tiếp theo của Ethereum được gọi là “Shanghai” sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2023.

– Quảng cáo –

Shanghai là bản cập nhật sẽ bao gồm mã được gọi là EIP 4895, cho phép rút ether đã đặt cọc vào Beacon Chain.

Ngoài ra, các nhà phát triển cũng đã có hệ thống giải quyết vấn đề phát triển tốt nhất khai thác “Định dạng đối tượng EVM (EOF)” ở Thượng Hải, đây là một tập hợp các EIP về cơ bản nâng cấp Máy ảo Ethereum (Máy ảo Ethereum), môi trường nơi Ethereum có thể thực hiện các hợp đồng thông minh.

Các đề xuất cải tiến Ethereum (EIP), bao gồm các EIP quan trọng là “EIP 3540, EIP 3670, EIP 4200, EIP 4570, EIP 5450”.

Mùa thu năm 2023, các nhà phát triển sẽ triển khai một số nâng cấp mới cho Ethereum, một số trong đó là “proto-danksharding” hay còn gọi là EIP 4844 để giải quyết các vấn đề về quy mô.

EIP 4844 sẽ giúp Ethereum tăng khả năng mở rộng thông qua cái được gọi là “sharding”. Đây là một phương pháp chia mạng thành các “phân đoạn” như một cách để tăng hiệu suất và giảm phí gas.

Theo Coindesk cho biết các đợt hard fork sắp tới được các nhà phát triển Ethereum chuẩn bị kỹ càng hơn. Những việc cần làm và sửa đổi trong đợt nâng cấp Thượng Hải đã được giải quyết.

Các nhà phát triển Ethereum sẽ tập trung nỗ lực của họ trong tháng tới để làm cho Shanghai diễn ra sự chia sẻ nhất có thể. Sắp tới vào ngày 15 – 16 tháng 12, testnet cho Shanghai sẽ được tung ra.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *