Shark Kevin O’Leary thành lập quỹ Web3, trở thành công dân UAE

– Quảng cáo –

Triệu phú Kevin O'Leary nói NFT có thể lớn hơn cả Bitcoin

Kevin O’Leary có kế hoạch khởi động một quỹ đầu tư tập trung vào Web 3.0 có Cipher tên.

Ông nói: “Chúng tôi phải tìm ra lý do để đưa công nghệ này vào nền kinh tế.”

– Quảng cáo –

Doanh nhân người Canada cho biết gần đây ông đã trở thành Công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất to “Tự làm việc”.

UAE đã thu hút đầu tư từ một số đại gia đình lớn nhất trong tiền điện tử, bao gồm các giao dịch sàn FTX, Binance và Crypto.com.

O’Leary là chủ đề mạnh mẽ đến Web3 công nghệ với tư cách là người phát ngôn của sàn giao dịch tiền điện tử FTX and is home capital to Vòng tròn.

Tiền điện tử vẫn chưa tăng trở lại sau sự cố sập Terra-LUNA vào tháng 5, một sự kiện làm cho các nhà quản lý trên toàn thế giới quan tâm đến việc xây dựng các quy tắc cho tiền điện tử.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *