Tạo ổn định đầu môi trường, lành mạnh

(HNM) – Hiện nay, Hà Nội có 10 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 166.000 lao động, với 711 dự án còn hiệu lực đầu tư. Ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu tập trung vào hệ thống điện, điện tử chiếm 50%; công nghiệp cơ khí, chế tạo sử dụng 25% …, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp đang được ưu tiên.

Trong khi đó, 105 cụm công nghiệp thu hút khoảng hơn 4,1 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo ra công việc cho 80 nghìn lao động. Có thể thấy rõ, sự việc thành các khu, cụm công nghiệp đã giúp di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư. Sự phát triển của chế độ này đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng không tồn tại, hạn chế. Đó là nhiều dự án chậm tiến độ, chậm hoàn thành các thủ tục về quy định, đầu tư, đất đai, xây dựng. Các khu, cụm công ty chủ yếu sử dụng nhập khẩu vật liệu, không kích hoạt được sản xuất trong nước. Giá thuê đất của Hà Nội cao hơn so với các phương tiện lân cận, khó thu hút dự án mới… Trong khi đó, 37 dự án cụm công nghiệp hầu hết đều chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng hoặc chưa hoàn thành thủ tục tư. The build the textization device at the public area are also not being deced the base, de. Tình trạng mất an ninh thứ tự trong các khu, cụm công nghiệp như: Tín dụng đen, ma thú … vẫn diễn ra.

Theo phương pháp phát triển công nghiệp Thủ đô đến năm 2030-2045, Thành ủy Hà Nội đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, Tỷ trọng công việc định giá sử dụng trên 70% lĩnh vực công nghiệp – xây dựng build, the importantly company variable, the create in the rate of 90% … Để đạt được mục tiêu trên, đầu tiên cần thực hiện tập trung là các cơ sở, ngành, rà soát địa phương lại toàn bộ dự án án đầu tư khu, cụm công nghiệp; thực hiện giải pháp nhằm gỡ bỏ các niêm yết, bảo đảm tối đa các phương thức cải tiến. Trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào cần báo cáo có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời những vấn đề có khả năng hướng dẫn, qua đó có thể sớm hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp new.

UBND thành phố cũng cần nghiên cứu, tính toán thực hiện phân cấp, ủy quyền thực hiện một số thủ tục liên tục cho các địa phương, đơn vị.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, cần ký cam kết tập trung nguồn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó, cần ưu tiên các nhà đầu tư, dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các quyền của quận, huyện, thị xã, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp, chẳng hạn như: Cấp điện, nước sạch, thoát nước, thông tin, viễn thông…, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư. Trên cơ sở phân tích trách nhiệm cá nhân và tập thể trong công việc chỉ đạo, điều hành để kịp thời giải quyết, gỡ bỏ những thắc mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là tăng cường công việc giám sát đầu tư nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong phạm vi đất đai, xây dựng…, tạo ổn định môi trường, lành mạnh. Qua đó, góp phần xây dựng nền công nghiệp Thủ đô theo hướng công nghệ cao, môi trường thân thiện như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã đề ra.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *