Thượng nghị sĩ Lummis cho rằng ETH là chứng khoán

Cynthia Lummis

Thượng nghị sĩ Hoa kỳ Cynthia Lummis hiện coi ETH là chứng khoán, không phải hàng hóa như quan điểm trước đây của bà.

Cynthia Lummis if quan điểm mới của mình rằng với tình hình hiện tại thì Bicoin là duy nhất has enough condition for được xem là hàng hóa.

– Quảng cáo –

Tuyên bố lần này của thượng nghị sĩ khác với tuyên bố của bà vào tháng 6, lúc đó bà cho rằng Ether là một loại hàng hóa, giống như Bitcoin.

Tuy nhiên, với việc Ethereum chuyển sang cơ chế đồng thuận bằng cổ phần sau Hợp nhất vào tháng 9, Lummis tin rằng ETH not enough phi file trung để đáp ứng tiêu chuẩn.

Bà giải thích lý do là ETH không thể hủy cổ phần ngay lập tức nên nó dễ bị coi là chứng khoán.

Before that, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nhiều lần phát biểu rằng ông xem hầu hết tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin, là chứng khoán.

Cho đến nay, ông chỉ xem Bitcoin là một loại hàng hóa.

Giống như Lummis, Gensler đã chọn rằng hợp nhất có thể mang lại cho Ether nhiều thuộc tính giống như chứng khoán hơn.

Các tuyên bố gần đây từ Rostin Benham của CFTC chỉ ra rằng anh ấy cũng đã đồng ý với quan điểm của Gensler, mặc dù trước đây anh coi Ether là một loại hàng hóa.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *