Trung tâm kiến ​​nghị, gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị

Toàn cảnh buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 30/9, HĐND TPHCM giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020 / QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM trao đổi với UBND TPHCM. Chủ buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Thực hiện đúng kế hoạch, các yêu cầu đặt ra bảo đảm

Thay mặt UBND TP báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/2020 / QH14, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết công ty mổ, truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020 / QH14 của Quốc hội từng bước vào chiều sâu; sắp xếp, tổ chức sự kiện, các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành hoạt động, phì phèo, tinh thể, hoạt động bảo đảm, hiệu quả; Bộ công cụ về cơ bản hoàn thành tốt. Đến nay, đa bộ môn được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng, cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 1/7/2021, TP Thủ Đức và các quận, phường đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách chế độ đối với trường hợp 291 là bộ phận chuyên trách của Hội đồng quận, phường.

Song song song với công việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc, TP đề nghị các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện tham mưu Chính phủ hoàn thành các quy định, hướng dẫn thực hiện công cụ có thể (trước mắt là góp ý cho dự án sửa đổi change, bổ sung một số nghị định của phủ Chính về tổ chức chính quyền đô thị). TP. , chức năng viên, hoạt động không chuyên trách phù hợp bảo đảm; ban hành các chế độ, hỗ trợ chính sách đối với cân bằng số dư do sắp xếp, bộ quản lý có nguyện vọng nghỉ ngơi trước tuổi.

TP cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đối với bộ ngũ sự, phường chức năng được chuyển thành công chức cấp huyện theo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của công việc chính; tiến hành xây dựng Đề án cơ chế, đặc thù phát triển TP Thủ Đức. Nhìn chung, công việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm các yêu cầu đặt ra trong công việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận tại lớp giám sát Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận tại lớp giám sát

Unknown phân tích những nhân, những khó khăn để có những kiến ​​nghị cụ thể

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM quyết định, Nghị quyết 131/2020 / QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM được chuẩn bị chu đáo, khởi động và thông qua Quốc hội nhanh chóng để triển khai thực hiện. TP đã triển khai thực hiện điều hòa, hoạt động vui vẻ, đúng pháp luật, không làm gián đoạn đơn vị hành chính, các địa phương không ảnh hưởng đến hoạt động, tổ chức máy ổn định, đội ngũ công chức sắp xếp. lý. Fptshop.com.vn

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Hoan qua một năm kiểm tra thực tế khối lượng công việc tăng trưởng, đội ngũ ngũ bộ trong đơn vị sắp xếp lại giảm đi nên áp lực ngày càng lớn. Bên cạnh đó, có nhiều bất kỳ cập nhật về mặt pháp lý. Nghị quyết nói các quyền ở quận là sách ngân sách cấp, nhưng muốn làm được thì phải có hướng dẫn; có những nội dung quyết định không đề cập đến nhưng trong thực tế thì rất cần.

“Khó khăn trong điều kiện như vậy, Thành ủy, UBND, HĐND đều có thẩm quyền và quy định. UBND TP xác định xây dựng chính quyền đô thị là hướng đi đúng, cho nên dù có khó khăn vẫn phải tiếp tục triển khai cho thành công theo 2 hướng. Long long must have the a root of the root per site must be bao gồm tất cả các máy tổ chức, biên chế trên tất cả các lĩnh vực, trong đô thị phải quản lý đồng bộ nhất. ” – đồng chí Võ Văn Hoan định chế.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng cho biết, hiện nay TP tiếp tục triển khai các công việc đã được cố gắng rà soát lại các chế độ, xây dựng thêm một số giải pháp; đồng thời kiến ​​nghị Chính phủ các bộ ngành Trung ương có công cụ hướng dẫn có thể thực hiện các vấn đề liên quan bao gồm cả ngân sách, quyết định chủ trương, đầu tư điều chỉnh mà có sử dụng ngân sách nguồn sách TP. Bên cạnh đó, kiến ​​nghị Quốc hội xem xét thông qua quyết định mới thay thế Nghị quyết 54, trong đó có những vấn đề gây khó khăn cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Nghị quyết 131/2020 / QH14 được Quốc hội ban hành là tin vui cho TPHCM, là đô thị tiên phong trong xây dựng chính quyền đô thị. This is Nghị quyết rất quan trọng tạo điều kiện mở đường cho TPHCM phát triển. Qua thời gian triển khai cũng gặp nhiều khó khăn và thông qua ý kiến ​​của đại biểu tại các buổi giám sát đã phân tích rõ hơn khó khăn và kiến ​​nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát và trúng thưởng khi triển khai thực hiện Nghị quyết 131/2020 / QH14, phân tích các nhân sự, những khó khăn để có kiến ​​nghị với Trung ương. Làm rõ người đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 131/2020 / QH14.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TP tiếp tục xây dựng đề án biên soạn chế độ phù hợp với cơ chế, đặc thù TP. Đồng thời, rà soát tiếp tục kiến ​​nghị quyết định tổ chức lại Ban bồi thường phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện. Tăng cường công cụ tra cứu đối với công việc trong thực thi nhiệm vụ để hạn chế cản trở, xây dựng bộ máy trong sạch nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND TP quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của bộ phận quản lý, công việc trong thực thi nhiệm vụ.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *