Tuổi trẻ TPHCM đề xuất giải pháp ô môi trường

Quang cảnh hội nghị phản biện xã hội

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 27/9, Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển và Đoàn Sở Tài nguyên – Môi trường, trực thuộc Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM phối hợp tổ chức Hội nghị phản biện xã hội với chủ đề “ Thực hiện kiểm tra môi trường chương trình trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 ”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM Nguyễn Trường Giang cho biết, hội nghị nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghiên cứu viên trẻ trong công việc truyền, phản biện, góp ý, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả. Triển khai các sách về môi trường của Thành phố; trao đổi đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, nhận định các vấn đề, khó khăn trong quá trình triển khai; từ đó đề xuất ra các nội dung cần điều chỉnh, kiến ​​nghị giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chính sách trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ chia sẻ và đề xuất giải pháp thực hiện nhằm góp phần hoàn thành lợi ích các mục tiêu, tiêu đề chỉ tại chương trình hành động, Chỉ thị của Thành ủy về ô môi trường chương trình giai đoạn 2020 – 2030.

Trong đó, tập trung thảo luận về đánh giá hiệu quả công việc triển khai thực hiện môi trường làm việc chương trình trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất giải pháp thực hiện ô môi chương trình trên môi trường địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030; the access, khó khăn, bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện ô nhiễm môi trường chương trình giai đoạn 2020 – 2030 và đưa ra các giải pháp phục hồi. Bên cạnh đó, thảo luận về kinh nghiệm thực thi trong công việc thực hiện “Truyền thông tin về môi trường bảo vệ và ứng phó với các biến đổi khí hậu”; “Tổ chức triển khai phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn” ở các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và các kiến ​​trúc hay khi thực hiện tại địa phương; Vai trò của tổ chức Đoàn trong công việc tham gia thực hiện Chương trình ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030, các giải pháp sáng kiến ​​truyền thông vận hành hiệu quả và phù hợp với giới trẻ hiện nay.

Theo đại diện Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn cơ sở cấp đối với môi trường bảo vệ công việc. Đoàn cơ sở cần xác định công ty tham gia môi trường bảo vệ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của đơn vị hoạt động. Bên cạnh đó, cần huy động hiệu quả nguồn lực thanh niên tham gia công việc bảo vệ môi trường tại địa phương, cơ quan, trường học. Đa dạng hóa các hoạt động tham gia môi trường bảo vệ như thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, các công trình, dự án về môi trường, khoa học ứng dụng vào giải quyết các vấn đề môi trường và kết thúc hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát huy hoạt động mặt của mạng xã hội trong truyền thông, môi trường bảo vệ vận hành và ứng phó biến đổi khí hậu. Hỗ trợ khởi động ý tưởng, khởi động mô hình, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có khuyến khích và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các mô hình kinh doanh, các thân thiện với dự án with environment…

Phân tích về trạng thái hoạt động tái chế của Thành phố, Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố nêu các kiến ​​thức, ngăn cản và với các sách chính chưa thực sự mang lại hiệu quả để thúc đẩy hoạt động phát triển the new mode of Thành phố. Cụ thể như: Phân loại chương trình Rắn hoạt động tại nguồn Tạo đầu nguyên liệu vào cho hoạt động Tái chế không thực sự mang lại hiệu quả. Khó tiếp cận chính sách chung làm các cơ sở thu mua, tái chế tại TPHCM hoạt động manh mún, nhỏ lẻ. Thị trường tái chế chưa phát triển. Dữ liệu cơ sở, thông tin về hoạt động tái chế chưa đầy đủ. Từ đó, Đoàn đề xuất một số giải pháp phát triển Tái chế chế độ rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện của Thành phố. Trong đó, định hướng phát triển tái chế chất rắn máy chủ phát triển trên địa bàn TPHCM; has an original data source for active recovery mode; Cải thiện chính sách cận thận tài chính dự án mới / cơ sở tái chế mở rộng quy mô sản xuất; chính sách thúc đẩy trường tiêu thụ tái chế. Hoàn thiện chế độ tái chế thông tin. Tăng cường truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng cộng đồng phát triển Tái chế chất rắn. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong quản lý rắn rắn; thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất rắn. Xây dựng và mở rộng công ty hợp tác hình ảnh – tư vấn trong quản lý chất nhựa cho TPHCM.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *