Tuyên truyền thông tin – Triển khai Tổ công nghệ cộng đồng tỉnh …

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ sở, ban, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng: Tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật luật của Nhà nước, của tỉnh về CĐS đến các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, người dân; hướng dẫn người sử dụng trực tuyến dịch vụ; sử dụng số lượng dịch vụ và tương tác với các quyền thông qua nền tảng nền tảng làm chính các quyền của tỉnh triển khai; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hỗ trợ gia đình trên địa bàn đăng ký tham gia các cửa hàng thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”,…; open the power of account; sử dụng nền tảng số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và xác thực cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng; hướng dẫn sử dụng nền tảng nền tảng, số lượng dịch vụ trong sản xuất hoạt động, kinh doanh, xây dựng thương hiệu theo điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng của địa phương và theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức , hộ gia đình,…

Song song đó, thành lập và tổ chức hoạt động Tổ chức cộng đồng nghệ thuật để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, hướng dẫn người cài đặt set and use the platform of background, công nghệ ứng dụng; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ trợ kinh doanh, dân trên địa bàn đăng ký tham gia các cửa hàng thương mại điện tử; open the power of account; hướng dẫn dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng ; hướng dẫn công nghệ ứng dụng trong sản xuất hoạt động, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; thông tin, tuyên truyền rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CĐS đến các hộ gia đình, người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong việc tìm kiếm trực tuyến công việc; đăng tin và tìm nhà cho thuê; đi lại phương tiện thông tin; cập nhật tin tức đời sống – xã hội; mua bán, rao vặt và nhận các ưu đãi, khuyến mãi mới nhất.

Trên cơ sở CĐS cộng đồng do Ban chỉ đạo CĐS tỉnh giao cho địa phương, UBND cấp huyện ban hành quyết định, nhiệm vụ CĐS cộng đồng cho UBND cấp xã để làm căn cứ tổ chức thực hiện và quản lý , the activity of the synap art Tổ.

UBND cấp xã quản lý, điều hành hoạt động trực tiếp của tổ chức cộng đồng nghệ thuật; giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của tổ chức; tham khảo đề xuất các quyền thẩm định nội dung của cơ quan, đơn vị cấp trên; cần thiết tổ chức kết hợp 6 tháng và tổng kết đánh giá hàng năm về hoạt động tình hình của tổ chức cộng đồng nghệ thuật tại địa phương.

Kế hoạch

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *