Web 3 là lĩnh vực mà các khoản phải trả nhiều tiền vào trong sáu tháng qua

Theo báo cáo mới nhất của PitchBook về các công nghệ mới nổi trong quý ba, đến năm 2027, nền tảng nội dung dựa trên Web3 sẽ mang lại doanh thu ước tính là 39 tỷ USD, như vậy với doanh thu 3,4 tỷ USD dự kiến ​​sẽ đạt được vào cuối năm 2022.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *