Công chức, viên chức ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

ĐĂNG KÝ

Bạn đã đăng ký thành viên thành công.
Để xác nhận việc đăng ký, bạn vui lòng thực hiện thao tác kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn đã được gửi vào email địa chỉ dùng để đăng ký tài khoản.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *