Dapper Labs cắt giảm 22% nhân viên làm thị trường gấu

Đồng thời, dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự quan tâm của trường học đối với các sản phẩm của Dapper Labs đang giảm dần.

NBA Top Shotdate 10 date 2,6 triệu đô la, giảm từ 40,8 đô la trong cùng điểm năm.

NBA Top Shot đã tạo ra các giao dịch NFT trị giá 224 triệu đô la vào tháng 2 năm 2021, trên 80.822 người mua duy nhất và 1,2 triệu giao dịch.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *