Dapper Labs limitation services for Nga

– Quảng cáo –

Dapper, công ty đứng sau các bộ sưu tập NFT nổi tiếng như NBA Top Shotcho biết, “Show at, the supply for the money of the money, account or service archive, ký hiệu cho các tài khoản có kết nối với Nga bị cấm.”

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *