Đơn giản đối tác giao dịch với tiện ích “Edit the Sàn HoSE” tại VNDIRECT

Từ ngày 19/09/2022, Nhà đầu tư chứng khoán tại VNDIRECT có thể sửa lệnh đã đặt trên sàn HoSE mà không cần phải hủy cũ lệnh và đặt lại một mới lệnh.

Với tiêu đề mục tiêu đến các giao dịch ích lợi cho các nhà đầu tư, VNDIRECT ra mắt tính năng sửa trực tiếp sàn HoSE command on the command set. This feature is not allow the first capital but must be thao tác hủy bỏ cũ lệnh và đặt mới lệnh mỗi khi muốn sửa lệnh như trước đây.

Thay vào đó, Nhà đầu tư có nhu cầu sửa lệnh chỉ cần nhập lại giá và khối lượng mới trên cũ lệnh, hệ thống VNDIRECT sẽ tự động hủy bỏ cũ lệnh và sinh mới lệnh, giúp Nhà đầu tư giản lược thao tác, mua / bán nhanh, tiết kiệm thời gian hơn.

Tư vấn nhà có thể theo dõi quá trình chỉnh sửa lệnh thông qua thông báo old command đã bị hủy bỏ và new command được gửi lên sàn, tại màn hình Script and item Lịch sử báo cáo at angle must be on the application of application.

Tư vấn đầu tư vui lòng đọc thêm các câu hỏi thường gặp at here.

Hoặc lệnh sửa hướng tham chiếu trên DStock giao dịch ứng dụng at here and redirect command on the DBoard table at here.

To be used to use the use “Edit the sàn HoSE”, Nhà đầu tư hãy cập nhật phiên bản mới nhất của DStock giao dịch ứng dụng tại đây:

Để biết thêm chi tiết thông tin hoặc cần hỗ trợ, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản, Tổng đài DLINK 1900 54 54 09 hoặc email [email protected].

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *