Gia Lộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong “Tuần lễ học tập suốt đời”

Hội Khuyến học huyện Gia Lộc tặng quà cho học sinh khó khăn trong học tập

“Tuần lễ học tập suốt đời 2022” diễn ra từ ngày 1-7.10 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số máy học tập suốt đời sau Covid-19”.

Để hưởng này tuần lễ ứng dụng, huyện Gia Lộc đẩy mạnh chương trình học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Khuyến học sinh, giáo viên và người dân tham gia diễn đàn, lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về báo cáo, Nghiên cứu khoa học … Các tổ chức giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng chức năng bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn tìm kiếm kỹ năng, khai thác, sử dụng thông tin trên internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, Bộ quản lý, chức năng, viên chức, người lao động trên địa chỉ lệnh cấm. Thư viện trong trường học, thư viện trung tâm học tập chia sẻ, hỗ trợ các chất cơ sở, thiết bị trang, quản lý kinh nghiệm, nguồn nhân lực; tăng cường khuyến khích học tập, triển khai các mô hình đọc sách, chia sẻ hệ thống liên kết tri thức, luân chuyển báo cáo, giấy tài liệu và số lượng tài liệu giữa các đơn vị …

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện, Công ty Bảo hiểm PJICO Hải Dương trao quà cho 19 học sinh hoàn cảnh khó khăn cất lên trong học tập.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *