Hưởng ứng phong trào “Xanh – sạch – đẹp”: Nhiều công việc thực hiện

Thực hiện chỉ thị số 04 ngày 3-3-2017 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc đẩy mạnh phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn sinh lao động (ATVSLĐ)” trong tình yêu new image, time through, Công đoàn TX.Tân Uyên đã được chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả phong phú với nhiều hình thức phong phú, tạo tích cực chuyển đổi.

Các kết quả mô hình

Bà Nguyễn Phước Hậu, Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Đại Hoa (phường Uyên Hưng), cho biết CĐCS công ty luôn chủ động phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai, phát hành và hưởng ứng ứng dụng phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Theo đó, CĐCS đã tham mưu với Ban Giám đốc tham gia ý kiến ​​nội quy lao động, xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động, xây dựng nội quy, quy chế về ATVSLĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” thông qua tổ chức đa dạng hoạt động truyền thông, phổ biến các văn bản luật, những thông tin liên quan đến văn hóa an toàn, văn phòng hóa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nâng cao nhận thức cho toàn thể thành viên công đoàn và người lao động.

Đơn cử, phong trào “Nói không với túi nylon sử dụng 1 lần trong công ty”, làm đặc tính và khó phân hủy các sản phẩm và đưa ra môi trường ô nhiễm, để lại những hậu quả khôn lường toàn cầu môi trường mà còn đối với sức khỏe con người; thông qua phong trào chống rác thải nhựa CĐCS công ty truyền thông, vận hành, kêu gọi tập đoàn và người lao động cùng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, sức mạnh bảo vệ cho bản thân và mọi người xung quanh.

Hưởng ứng phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới, công ty TNHH Gỗ Chấn Phong tích cực làm vệ sinh môi trường

Qua trao đổi, nhân viên công ty đều cho rằng trong quá trình làm việc, công nhân thường xuyên được CĐCS công ty truyền thông, biện pháp làm việc an toàn để đề phòng tai nạn, bệnh nghề nghiệp, vì mọi người đều vậy rất khởi đầu và yên tâm làm việc. “To secure the health, an toàn cho người lao động và nâng cao năng suất lao động, CĐCS thường xuyên phân phối với Ban Giám đốc điều hành toàn mạng lưới an toàn sinh viên, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở. . Direction to an toàn mục tiêu để sản xuất, sản xuất phải an toàn và môi trường sinh an toàn. Đồng thời, CĐCS tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng môi trường lao động xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ ”, bà Nguyễn Phước Hậu chia sẻ.

Không chỉ vậy, CĐCS trên địa bàn TX.Tân Uyên còn tích cực phối hợp và tham gia với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng văn bản an toàn lao động làm việc hiệu quả. Điển hình như Công ty TNHH Bourie International Việt Nam có mô hình thu gom rác được bố trí nhiều nơi, đẹp và tiện nghi đồng thời trồng nhiều loại hoa như lan, sứ, quỳnh và các loại hoa khác quanh công ty để tạo cảnh quan; Công ty TNHH Lode Star có mô hình thiết lập mảng xanh; Công ty TNHH Earth Corporation có mô hình “Môi trường thân thiện”; Công ty TNHH Fine Scandinavia tổ chức hội thi trồng hoa; Công ty TNHH Kolon Industries Việt Nam với phong trào “Phân loại rác tại nguồn”; Công ty TNHH Gỗ Chấn Phong vận hành đoàn viên dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài doanh nghiệp ứng dụng Ngày Môi trường thế giới (5-6) được thực hiện hàng năm và trang trí tường ngăn công ty bằng các hình vẽ mới. ..

Create sức lan tỏa

Theo LĐLĐ TX.Tân Uyên, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 04 / CT-TLĐ ngày 3-3-2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” trong tình hình new; Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã xây dựng các văn bản phát hành CĐCS thi đua thực hiện phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” thông qua các tổ chức đa dạng hoạt động truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, những thông tin liên quan đến ATVSLĐ; phòng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, hàng năm, ứng dụng Tháng hành động về ATVSLĐ, Ngày môi trường thế giới, LĐLĐ thị xã chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS đẩy mạnh truyền thông, phổ biến và vận hành người sử dụng lao động, bộ phận quản lý công đoàn và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế…, nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động trong doanh nghiệp về điều kiện bảo mật, môi trường làm việc, phòng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Song song đó, công đoàn thị trường tăng cường phối hợp tự kiểm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh vào cuối tuần, phân loại rác thải…; đẩy mạnh hoạt động cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn bản hóa an toàn trong lao động”.

Other face, CĐCS đã tích cực phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt công việc ATVSLĐ ở doanh nghiệp như thành lập, đề xuất thành viên vào mạng lưới an toàn sinh viên, xây dựng kế hoạch bảo vệ lao động hàng năm; xây dựng các nội quy, quy định về bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp; phối hợp tổ chức huấn luyện, tuyên truyền cho người lao động; thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ, đội, phân tích sản xuất.

Cùng với nhiệm vụ trên, CĐCS doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả của công việc thương mại, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa mãn các quy tắc lao động, trong đó có nội dung thực hiện các biện pháp giám sát. ATVSLĐ an toàn, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện các công việc vận hành tốt cho người lao động. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức công ty bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

“Hiệu quả phong trào“ Xanh-sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ ”, thời gian qua có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã hưởng đầu tư, nâng cấp các phương tiện, máy móc, thiết bị và ứng dụng tiến bộ học công nghệ vào quá trình sản xuất; xây dựng, cải tạo, mở rộng nhà che, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định. Đặc biệt, phong trào được tạo ra sức lan tỏa trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh giúp người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực suất và kết quả công việc cũng như giảm nhẹ hiệu quả cho xã hội trong việc giải quyết những hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ”, bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch LĐLĐ TX.Tân Uyên, cho biết.

KHÁNH PHONG – THẢO NGUYÊN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *