Khoa học công nghệ đầu tư có trọng tâm, thiết bị, hiệu quả

Ngày 21/9, Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông có buổi làm việc với Sở KH&CN để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cùng chủ buổi học.Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan hợp tác giải quyết những vấn đề phát sinh cho KH&CN

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh và đang triển khai thực hiện 45 nhiệm vụ KH&CN; tiếp nhận và tham gia ý kiến ​​về công nghệ đối với 13 dự án thuộc quyền thẩm định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Khoa KH&CN đã hướng dẫn 3 tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công ty; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Trong 9 tháng, ngành thực hiện kiểm định 782 cột đo xăng dầu, 45 cân bằng thông tin, 14 bình thường dầu. Khoa học quản lý công việc được tăng cường.

Quá trình KH&CN quản lý được tiến hành chặt chẽ, theo đúng trình tự, thủ tục. Hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện theo quy định.

Trong 3 tháng cuối năm, KH&CN tập trung đánh giá các nhiệm vụ KH&CN đã đến hạn, được cơ quan quản lý, chủ nhiệm vụ hoàn chỉnh hồ sơ. Đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra, quản lý tốt các dịch vụ KH&CN đang triển khai, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công việc chuyển giao bộ kỹ thuật, ứng dụng Kết quả nghiên cứu vào thực hiện sản xuất và đời sống …

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN xuất đề UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ một số nội dung như: xây dựng Nghị quyết hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN ứng dụng; the top is not an method of true, cho phép các KH&CN hoạt động; xem xét cân đối dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án “Mở rộng vườn thực nghiệm, vườn năng lực cho dự án nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông…

Đầu ra cơ sở của KH&CN, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ sở, ngành liên quan cần kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh cho KH&CN.

Trong đó, đối với việc bố trí kinh phí liên quan đến các dự án KH&CN cần thực hiện có trọng tâm, điểm quan trọng, thiết bị và hiệu quả, tránh lãng phí. KH&CN cần phối hợp với các tập tin nhãn hiệu phát triển địa phương, địa chỉ dẫn; đồng thời, đề xuất xuất chế biến chuyên sâu các sản phẩm đặc thù, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho dân.

Tin, ảnh: Lê Dung

203

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *