Khoa học phát triển – công nghệ

Thị trường khoa học – công nghệ (KH-CN) is an in the important element from create, thể hiện chế độ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Hợp tác ký kết KH-CN hỗ trợ các phương thức trong lĩnh vực KH-CN
Hợp tác ký hiệu KH-CN hỗ trợ các phương thức trong lĩnh vực KH-CN. Ảnh: H.DUNG

Đó là pháp lý môi trường, đầu tư và thương mại, nơi diễn ra hệ thống giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hóa KH-CN được vận hành có sự định hướng, điều tiết và hỗ trợ của Nhà nước.

Nhiều điểm cần gỡ bỏ

Tính đến nay, cả nước có trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH-CN đã được định hình thành. Trong đó có hơn 20 sàn giao dịch công nghệ tại các phương thức, 1 sàn giao dịch duyên hải Bắc bộ. Quốc gia cơ sở dữ liệu về KH-CN thông tin và nền tảng nền tảng, chủ sở hữu dịch vụ đang hoạt động có hiệu quả. Trường KH-CN tiến hành xúc tác tiếp tục được duy trì và thúc đẩy. Giá trị giao dịch KH-CN hàng hóa tăng với tốc độ hàng năm hằng số đạt 22%.


Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH chính thức nhấn mạnh: “Phát triển mạnh thị trường KH-CN là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển KH-CN và chuyển đổi mới sáng tạo. Từ đó, tạo điều tiết về năng lượng, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ”.

Tại Đồng Nai, theo TS Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH-CN, trên địa bàn hiện có 5 doanh nghiệp (DN) KH-CN. Sản phẩm from the results, ứng dụng, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin đang tiếp tục được nhân rộng. Show are near 50 Sản phẩm nghiên cứu của đại học trên địa bàn tỉnh đã được chuyển giao cho các DN trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và tham gia các sự kiện Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) được tổ chức ở các địa phương giới thiệu sản phẩm và thành công KH-CN trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ của tỉnh. Special, give up to the OS Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến Đồng Nai (donatex.vn) nhằm giúp các đơn vị, DN, cá nhân, tổ chức KH-CN, viện, trường đại học trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu và quảng bá công nghệ, sản phẩm nghệ thuật của đơn vị mình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, đối với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và so với các trường khác, thị trường KH-CN ở nước ta phát triển chậm. Công tác vận hành còn nhiều mắc kẹt, không thực sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Các ngăn cản phải được phân loại như: thiếu sót trong ngôn ngữ vận hành của trường KH-CN, không đồng bộ với các liên quan pháp luật. Nguồn cung cấp công nghệ trong nước vẫn sử dụng tỉ lệ thấp. Rất nhiều kết quả của viện nghiên cứu, trường có ứng dụng địa chỉ nhưng chưa chuyển được. Large the results of new Research only stop at the small modelling or in the room testing, not ready to application to production, kinh doanh.

Nhu cầu ứng dụng và thay đổi công nghệ mới của DN tăng nhưng khó tiếp cận với nguồn cung công nghệ có chất lượng cao. Năng lực hấp thụ, công nghệ chủ và chất lượng nguồn nhân lực của DN còn thấp.

Other surface, the center of the market KH-CN is not being used to care up. Năng lực cung cấp các vấn đề dịch vụ, môi trường, xúc tiến, chuyển giao công nghệ của tổ chức trung gian yếu tố. Thiếu các tổ chức trung gian có vai trò là hệ thống đầu mối, quy mô vùng và quốc gia nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là nhu cầu thay đổi ứng dụng mới. của chủ lực xuất khẩu hàng hóa…

Đặc biệt thị trường cần có những cách làm đặc biệt

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển thị trường KH-CN đồng bộ, hiệu quả và hội nhập mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, gỡ bỏ the point to theation, basic, policy to market KH-CN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Ngoài ra, cần xây dựng và lồng ghép kế hoạch phát triển trường KH-CN vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hằng năm. Thúc đẩy cung cấp nguồn phát triển – yêu cầu của trường KH-CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và thay đổi mới của DN. Thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa DN và các viện, trường đại học.Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN (Bộ KH-CN) ký kết hợp tác với Sở KH-CN
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN (Bộ KH-CN) ký kết hợp tác với Sở KH-CN

Nâng cao hiệu lực hoạt động của các tổ chức trung gian, nhất là các tổ chức lớn, đa ngành và gắn kết với chủ lực khẩu hàng hóa. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian thuộc khu vực tư nhân. Phát triển mạng lưới tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối các công ty dịch vụ, các tổ chức dịch vụ KH-CN tại viện nghiên cứu, trường đại học, DN với các ứng dụng trung tâm, chuyển giao tiến trình KH-CN.

Những bộ, liên kết ngành cần phải đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế quan trọng đã được quy hoạch phê duyệt liên kết với hệ thống các ứng dụng trung tâm và chuyển đổi giao dịch của các tỉnh, thành phố, kết nối với các sàn giao dịch của các khu vực và thế giới.

Tăng cường thị trường KH-CN tại các bàn có nhiều nguồn cung cấp công nghệ cao, tiên tiến và môi trường thân thiện, các tiềm năng thị trường mà Việt Nam có lợi thế thông qua các hiệp hội thương mại tự làm. Phát triển hệ thống đồng bộ hạ tầng quốc gia của thị trường KH-CN. Tăng cường tác vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH-CN.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh liên kết kết nối, tiến tới đồng bộ hóa thị trường KH-CN với các trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính; hợp tác công – tư, huy động nguồn lực xã hội trong phát triển thị trường KH-CN.

Có khuyến khích DN nhập khẩu công nghệ lõi thông qua các nghiên cứu thư viện, trường đại học để giải mã, hấp thụ và làm chủ công nghệ, thúc đẩy sự thay đổi tốc độ nhanh chóng của DN. Đồng thời, xây dựng mới chính sách khuyến khích sáng tạo, xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu lớn để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Hạnh Dung

.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *