MicroStrategy bots sẽ tiếp tục mua và nắm giữ Bitcoin lâu dài

– Quảng cáo –

MicroStrategy mua được 53,922 BTC vào năm 2021

Giám đốc điều hành của MicroStrategy cho biết họ sẽ tiếp tục mua và nắm giữ Bitcoin lâu dài.

Thu nhập quý thứ ba của công ty MicroStrategy tiết lộ lỗ tài khoản 27,1 triệu đô la.

– Quảng cáo –

The owner of as well as 130.000 BTC vào cuối quý 3 năm 2022. MicroStrategy cho biết tổng chi phí mua BTC là khoảng Đô la 4 tỷor 30,639 đô la mỗi BTC.

Công ty đã báo cáo vào ngày 1 tháng 11, chi phí thất bại cho quý giá là 727.000 đô la, low hơn more so với mức 917,8 triệu đô la that company write in quý 2 năm 2022 or 65 triệu đô la cho cùng kỳ năm, nhờ giá Bitcoin ổn định trong suốt quý trước.

Các chi phí thất bại là một thuật toán kế toán được các doanh nghiệp sử dụng để mô tả việc giảm giá trị của tài sản nắm giữ và theo MicroStrategy, các chi phí này có giá trị không được tích lũy theo khoảng 2 Tỷ đô la vào ngày 30 tháng 9.

Trong một cuộc họp báo về thu nhập, Chủ tịch Giám đốc MicroStrategy điều hành, Phong Lê đã nhắc lại chiến lược dài hạn của công ty:

“Chúng tôi đã không bán bất kỳ Bitcoin nào cho đến nay. Để nhắc lại chiến lược của mình, chúng tôi tìm cách mua và giữ Bitcoin lâu dài. Và chúng tôi hiện không có kế hoạch tham gia vào việc bán Bitcoin. Chúng tôi có một khoảng thời gian dài hạn và hoạt động kinh doanh cốt lõi không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá Bitcoin trong thời hạn ngắn. ”

Michael Saylor, người từ chức vụ Giám đốc điều hành vào ngày 8 tháng 8 nhưng vẫn ở lại công ty với tư cách là chủ tịch điều hành, đề cập đến từ khi bắt tay vào chiến lược Bitcoin vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 , phiếu của công ty cổ phần tăng 116% so với mức tăng 72% của Bitcoin trong cùng kỳ.

Doanh thu của công ty trong năm qua lần lượt đạt $ 119,3 và $ 122,1 triệu cho Q1 và Q2. 16,4 triệu đô la trong doanh thu quý 3 đến từ các dịch vụ đăng ký, tăng 51% so với năm trước, đây là nguồn doanh thu phát triển nhanh nhất của MicroStrategy.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *