Một cá với LDO chuyển hơn 2 triệu đô LDO vào Binance

Một ví giữ số lượng lớn LDO đã chuyển 1.000.000 $LDO đến Binance.ld

Theo tìm kiếmđịa chỉ ví gửi đi là: 0x1f3813fe7ace2a33585f1438215c7f42832fb7b3 đã gửi hơn 1.000.000 $LDO (~ 2,1 triệu đô la) đến Binance theo Data của Etherscan.

– Quảng cáo –

Theo dữ liệu của Etherscan, địa chỉ của cá voi này vẫn giữ 13 triệu $LDO ( ~25,6 triệu đô). Trước đó vào ngày 02/01, địa chỉ ví này đã chuyển 300.000 $LDO đến Binance.

Địa chỉ này đã được tìm kiếm 20 triệu $LDO vào ngày 17/12/2020 và bắt đầu bán $LDO vào ngày 01/05/2022. Cá voi này thường xuyên bán $LDO ở mức khá cao và định lượng giá bán trung bình là 2,16$.

Hoạt động của các ví giữ lượng lớn $LDO đang tăng lên khi gần đây các nhà phát triển Ethereum đã được ấn định thời gian nâng cấp HardFork Thượng Hải sắp tới của Ethereum.

Xem thêm: Lido DAO (LDO) là gì?

Theo data from DefiLlamaLido DAO đã vượt qua MakerDAO để vươn lên vị trí dẫn đầu theo bảng xếp hạng TVL mới nhất, Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) của Lido DAO (LDO) hiện ở mức 6,55 tỷ đồng và MakerDAO là 6,45 tỷ đô la.

Khối lượng giao dịch hàng ngày hiện tại của Lido DAO ở mức gần 200 triệu đô la trong 24 giờ qua. Giá $LDO trong 24h qua mức tăng gần 6,3% và tăng gần 64% trong 7 ngày qua theo Coinmarketcap.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *