Nam Định: Xây dựng nền tảng công nghệ chuyển đổi số để phát triển nền tảng | Khoa Học

>>> Nam Định: Phát triển phục hồi thị trường lao động sau khi dịch COVID-19

Từ kinh tế số, số du lịch…

Những năm qua, nghiên cứu sinh động, khoa học ứng dụng và công nghệ đổi mới được tạo ra bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định triển khai thực hiện ứng dụng nhanh, rộng rãi, có hiệu quả và vững chắc; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo ông Trần Minh Hoàn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định: Nam Định ưu tiên phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp, thay đổi mới công nghệ áp dụng các công cụ hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số, thương mại điện tử, ứng dụng dụng sản xuất thông minh.

Build nền tảng thành công nghệ chuyển đổi số đểp / phát triển dựa trên nền tảng (ảnh báo Nam Định)

Build nền tảng thành công nghệ chuyển đổi số để phát triển dựa trên nền tảng (ảnh báo Nam Định)

Đối với nông nghiệp, ưu tiên ứng dụng phát triển nông nghiệp cao, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, địa chỉ, hướng dẫn, khuyến nông dân. thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm của địa phương, như: Lúa chất lượng cao, lúa giống, lạc, khoai tây, ngao, tôm, cá; một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao; OCOP sản phẩm của địa phương.

>>> Hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp tại Nam Định

Về du lịch, ứng dụng triển khai số hóa dữ liệu các khu di tích lịch sử, văn hóa, du lịch trọng điểm như: khu di tích đặc biệt quốc gia đền Trần – chùa Tháp; Khu di tích Phủ Dầy; chùa Cổ Lễ,… Chuẩn hóa nội dung số kết hợp 3D, 4D để giới thiệu về điểm đến, các tuyến du lịch, sản phẩm, dịch vụ của tỉnh và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch qua thông minh thiết bị. Gắn mã QR-Code cho các điểm du lịch của tỉnh gắn với nền tảng du lịch thông minh tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nhanh, sinh động, chính xác, đầy đủ thông tin về điểm đến.

… To support up to the application science job

Ông Trần Minh Hoàn – Giám đốc Sở KHCN Nam Định cho biết: Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức, tiếp theo là ứng dụng khoa học và công nghệ trong chuyển đổi số. Mỗi cơ quan, tổ chức cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trong đó, việc xác định sớm lộ trình và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực.

Vì vậy, thời gian tới, Sở hoàn thiện quan trọng và ban hành Nghị quyết định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong khoa học hoạt động, công nghệ và hệ thống khởi động nghiệp vụ mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong chuyển đổi số thành sản xuất và đời sống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các tỉnh, khai thác có hiệu quả của từng vùng, phương.

Những năm qua, nghiên cứu sinh động, khoa học ứng dụng và công nghệ đổi mới được tạo ra bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định triển khai thực hiện ứng dụng nhanh, rộng rãi, có hiệu quả và vững chắc;  phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Những năm qua, nghiên cứu sinh động, khoa học ứng dụng và công nghệ đổi mới được tạo ra bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định triển khai thực hiện ứng dụng nhanh, rộng rãi, có hiệu quả và vững chắc; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Đồng thời, tổ chức hỗ trợ, tiêu chuẩn doanh nghiệp áp dụng; quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ các quyền sở hữu trí tuệ hoạt động, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh thương mại. Hỗ trợ tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia, giải thưởng Chất lượng quốc tế, KHCN giải thưởng, các giải thưởng bình chọn về chất lượng và thương hiệu, hội chợ triển lãm liên quan đến lĩnh vực KHCN.

Hỗ trợ mới chuyển đổi, tiếp nhận chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, phát triển trường KHCN, doanh nghiệp KHCN; hỗ trợ hệ thống mới khởi tạo trạng thái sinh ra mới sáng tạo; hỗ trợ nhỏ doanh nghiệp và vừa khởi động sáng tạo …

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, thời gian qua, tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở KH và CN cùng các cơ sở, ngành liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp, thay đổi mới công nghệ áp dụng các công cụ hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số, thương mại điện tử, ứng dụng dụng sản xuất thông minh.

Medium qua, Sở KH và CN đã triển khai thực hiện Dự án “Sàn giao dịch nghệ thuật, thiết bị và hỗ trợ khởi động nghiệp vụ tỉnh Nam Định”, đưa vào công ty Sàn giao dịch nghệ thuật, thiết bị trực tuyến được xây dựng hoàn thiện với miền tên là https://ndtex.vn thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký bán hàng thông tin cũng như tìm mua các sản phẩm công nghệ, thiết bị, bước đầu được định tính hiệu quả thương mại điện tử mang lại và dần dần trở lại thành một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển “trường số” KH và CN trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 52 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng tem điện tử thông minh (QR-Code) để truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho gần 150 dòng sản phẩm, hiệu quả cho công ty quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chống gian lận thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp. Fing the application memory to create not only at the big business, mà hàng hóa trang trại, cơ sở sản xuất, nhân viên biến chế cũng được thực hiện như sử dụng phần mềm ký điện tử để theo dõi nhật ký sản xuất máy chủ truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Nam Định đã có 52 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng tem điện tử thông minh (QR-Code) để truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho gần 150 dòng sản phẩm, máy phục vụ hiệu quả cho công ty quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chống gian lận thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp (ảnh báo Nam Định)

Nam Định đã có 52 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng tem điện tử thông minh (QR-Code) để truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho gần 150 dòng sản phẩm, máy phục vụ hiệu quả cho công ty quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chống gian lận thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp (ảnh báo Nam Định)

Theo đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Bách Phượng: Xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp, vừa qua Công ty đã đưa ứng dụng IoT (Internet vạn vật) và AI (trí tuệ nhân tạo) cho trang trại nuôi lợn, giúp giám sát, điều khiển môi trường nuôi dưỡng, thiết bị sức khỏe nuôi lại hiệu quả kinh tế cao. Time to, Công ty tiếp tục áp dụng khoa học, công nghệ và thay đổi công nghệ mới để tạo ra sự thay đổi về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh để phát triển doanh nghiệp nhanh và vững.

Đánh giá của bạn:

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *