Phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành các mục tiêu

(TN&MT) -Ngày 27/9, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đồng chí Trần Bình Trọng, Vụ trưởng phòng Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức bộ máy; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT và toàn thể Chi bộ Cục Khoa học và Công nghệ.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2022

Báo cáo tổng hợp nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, nhiệm kỳ qua, Chi bộ tập trung chỉ đạo tổng hợp and bảo vệ Kế hoạch khoa học và công nghệ bảo vệ, phối hợp với các chức năng liên quan đến bổ sung dự toán, quyết toán kinh phí của khoa học và giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Bộ đúng quy định. Đồng thời tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ được giao theo các quy định.

_mg_0821rs.jpg
Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Đại hội

Cùng với đó, Chi lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng viên trong Chi bộ luôn thay đổi tổ chức và quản lý mới, đẩy mạnh cải cách hành chính để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung to output convert number of activity learning and public art. 100% cuộc họp hội đồng khoa học và công nghệ thực hiện trực tuyến; khoa học và công nghệ cơ sở dữ liệu, chuyên gia cơ sở đã hoàn thiện là nền tảng cho hoạt động khoa học và công nghệ được diễn ra xuyên suốt, công khai, minh bạch theo đúng đường lối của Đảng và Chính phủ.

Một trong những điểm khác biệt trong nhiệm kỳ là tổ chức tuyển dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ rộng rãi, tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong sự thay đổi mới của tác nghiệp của Vụ dưới hình thức trực tiếp tuyến, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ. Chi bộ trung gian chỉ đạo thường xuyên cập nhật và hệ thống vận hành trả lời các yêu cầu trong công việc quản lý trong COVID 19 đại dịch cảnh kéo dài.

Bên cạnh đó, Chi bộ Khoa học và Công nghệ cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc chức năng được giao, bao gồm công việc chuẩn quản lý, tiêu chuẩn ngành TN&MT; hỗ trợ hoạt động của khoa học công nghệ thông tin; …

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính, Chi bộ Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng đến công việc xây dựng Đảng. Chi bộ thực hiện tốt công việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, Đảng viên thông qua tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn của Đảng ủy cấp Bộ quản lý, viên chức. Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ tại đơn vị theo hàng năm chuyên ngành .

_mg_0837rs.jpg
Đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng kết tại Đại hội

Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu của tổ chức và các đơn vị. Chỉ đạo xây dựng Đảng và thực hiện kết hợp tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bộ quản lý, viên hàng năm; có tư tưởng hợp pháp, tâm tư nguyện vọng, từ đó đưa ra giải pháp để chỉ điều hành có hiệu quả. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, không có học viên nào có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự động hóa” trong nội bộ; standard standard “Chi bộ trong sạch, vững chắc”; 100% ủy viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khoa lực phát triển học công nghệ, mới sáng tạo thúc đẩy

Trọng trách mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ, Ngành TN&MT, đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho người biết, Chi bộ định hướng, Tổng nhiệm vụ Hàm cho nhiệm kỳ 2022-2025 là: “Xây dựng khối liên kết, phát huy sức mạnh trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của đội ngũ viên; phát triển ngũ ngũ bộ học của các đơn vị, các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài Bộ; hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của 6 nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2021-2025; phát triển năng lực học tập và công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và sở hữu trí tuệ của các tổ chức đơn vị thuộc Bộ ”.

Chi nhánh sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo, lãnh đạo, chỉ đạo viên, công chức trong Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ như tiếp tục triển khai phục vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống standard, quy chuẩn của ngành TN&MT theo trình duyệt đã được phê duyệt; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chuẩn Việt Nam lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Kiểm tra kỹ thuật viên, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành các quy chuẩn theo kế hoạch; hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và thay đổi mới sáng tạo ngành TN&MT giai đoạn 2022- 2030; triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT nhằm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách mạng công nghiệp 4.0…

_mg_0831rs.jpg
Toàn cảnh đại hội

Đối với công việc xây dựng Đảng, Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai chương trình hoạt động của Bộ TN&MT về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng; 100% Đảng viên tham gia học tập và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, các hoạt động vận hành trong Đảng; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ và Luật điều hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống thực hiện tại Chi bộ cũng như Toàn bộ; thường xuyên trau dồi học tập và nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại các đại hội viên trong Chi bộ đều được bố trí nhất quán với nội dung của Báo cáo tổng kết Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Vụ Khoa học và Công nghệ, đồng thời đóng góp một số ý kiến ​​nhằm thực hiện các nhiệm vụ in the new effect for more than.

_mg_0855rs.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT đã biểu dương và đánh giá cao những người đạt được và trong nhiệm kỳ của Chi bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Chi bộ Khoa học và Công nghệ nâng cao vai trò của cấp quản lý, vai trò của cấp ủy viên để các thành viên đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, kinh nghiệm trong công việc tham khảo, đề xuất để hoàn thành chất lượng bảo đảm, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao các phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ TN&MT.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị, các đồng chí đảng viên cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài chính tham gia chi ủy, cũng như Giữ trọng trách Thư ký, Phó Bí thư Chi bộ trách nhiệm giúp Lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ trọng trách mà Đại hội có đề tài.

_mg_0921ra.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT; đồng chí Vũ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chỉ đạo Vụ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025

Tại đại hội bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chi ủy Khoa học và khóa mới Công nghệ. Đồng chí Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022 – 2025.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *