Tiền điện tử A16z mất 40% trong nửa đầu năm 2022

Solana, một loại tiền điện tử mà công ty mua vào tháng 6 năm 2021, đã giảm hơn 80% giá trị từ đầu năm.

Trong sáu tháng đầu năm nay, Andreessen đã mất 2,9 tỷ đô la từ phần cổ của mình trong Coinbase khi cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử giảm hơn 80%.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *