Tuyên truyền thông tin, chống COVID-19 ngày 28/9/2022 (tính đến 18h00 ngày 28/9/2022)

Bệnh dịch chuyển đổi tình hình trong nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18h00 ngày 2số 8/ 9/2022, Việt Nam tích lũy 11.476.908 mắc ca COVID-19 (tăng 1.587 ca in the report); in that, has 10.589,817 ca from the value and 43.147 ca tử vong.

Bệnh dịch chuyển đổi trên địa chỉ tỉnh

Trong 24h qua, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 60 ca mắc COVID-19 new at: Đoan Hùng 12 ca; thành phố Việt Trì 10 ca; Yên Lập 10 ca; Hạ Hòa 06 ca; Thanh Sơn 04 ca; thị xã Phú Thọ 03 ca; Lâm Thao 03 ca; Tân Sơn 03 ca; Thanh Ba 02 ca; Cẩm Khê 02 ca; Tam nông 02 ca; Phù Ninh 02 ca; Thanh Thủy 01 ca.

Number of disease from disease in day 2số 8/ 9/2022 is 106 ca. No ca tử vong. Có 526 bệnh nhân đang được điều trị; in that, has 88 trẻ dưới 16 tuổi (chiếm 16,7%); 05 phụ nữ có thai (sử dụng 1%); 129 người trên 50 tuổi (chiếm 24,5%); 77 người trên 65 tuổi (chiếm 14,6%); 40 người da nền (chiếm 7,6%).

Về trạng thái bệnh: Có 304 ca không triệu chứng (chiếm 57,8%); 217 ca nhẹ mức độ (sử dụng 41,3%); 05 Medium mode (chiếm 1%); has no an average mode, heavy and nguy kịch. Trong số các điều trị của ca, có 10 ca value at at y tế cơ sở (chiếm 1,9%); 516 điều trị tại nhà hoặc nơi cư trú (chiếm 98,1%).

Về công ty tiêm vắc xin phòng COVID-19: Trong ngày 28/9/2022, toàn tỉnh không tổ chức tiêm phòng COVID-19.

Lũy tích: Người từ 18 tuổi trở lên: Có 992,793 người tiêm đủ 02 mũi (đạt 99,9%); 220.206 người tiêm bổ sung (đạt 98,5%); 696.099 người tiêm nhắc lại – mũi 3 (đạt 86,7%); 174,916 người tiêm mũi nhắc lại lần 2 – mũi 4 (đạt 68,9%). Trẻ từ 12 – 17 tuổi: Có 134.467 trẻ tiêm đủ hai mũi vắc xin (đạt 100%); 80.477 trẻ được tiêm nhắc lại lần 1 – mũi 3 (đạt 61,2%). Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Có 154,440 trẻ được tiêm một mũi vắc xin (đạt 78,1%); 99.548 trẻ được tiêm đủ hai mũi vắc xin (đạt 50,3%).

Về tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương

– Tiêm mũi 1 và 2 ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Các địa phương có tỷ lệ tiêm trung bình (mũi 1 từ 60% đến dưới 75% và / hoặc mũi 2 từ 30 đến dưới 50%): Thanh Ba, thành phố Việt Trì.

+ Các địa phương có tỷ lệ tiêm cao (mũi 1 trên 75% hoặc mũi 2 trên 50%): Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xãPhú Thọ.

– Tiêm mũi 3 ở nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi:

+ Các địa phương có tỷ lệ thấp (từ 30% đến dưới 60%): Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ.

+ Các địa phương có tỷ lệ tiêm trung bình (từ 60% đến dưới 75%): Phù Ninh, Tam Nông.

+ Các địa phương có tỷ lệ cao (từ 75% trở lên): Lâm Thao, Yên Lập, thành phố Việt Trì.

– Tiêm mũi 4 ở người 18 tuổi trở lên:

+ Các phương thức có tỷ lệ tiêm rất thấp (dưới 30%): Thanh Ba.

+ Các địa phương có tỷ lệ thấp (từ 30% đến dưới 60%): Hạ Hòa, Yên Lập.

+ Các địa phương có tỷ lệ tiêm trung bình (từ 60% đến dưới 75%): Cẩm Khê, Đoan Hùng, Phù Ninh, thành phố Việt Trì.

+ Các địa phương có tỷ lệ tiêm cao (từ 75% trở lên): Lâm Thao, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ.

Đánh giá mức độ dịch vụ (theo Nghị quyết 128 / NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 218 / QĐ-BYT, ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế): 225/225 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1.

Đề nghị nhân dân

– Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + thuốc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức dân sự và các biện pháp khác trước sự xuất hiện hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicro và các biến thể khác.

+ Khẩu trang: Trang khuyến khích khi đến công cộng. Trang bắt buộc đối với: Người có biểu hiện viêm đường hô hấp, người mắc hoặc nghi ngờ COVID-19; Các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến công ty thuộc khu vực được công bố dịch vụ ở mức 3 hoặc mức 4 theo quyết định số 218 / QĐ-BYT ngày 27/01/2022 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 / NQ-CP ngày 11/10/2021.

+ Khử khuẩn: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; môi trường bảo vệ ở đâu, làm việc, học tập. (Hướng dẫn chi tiết theo bài báo cáo của cơ quan y tế).

+ Vắc xin: Thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác:

Use the guide to the basic of y tế.

Tuân thủ quản lý hướng dẫn, COVID-19 điều trị và khám bệnh khi có các dấu hiệu sau khi mắc COVID-19.

Sử dụng các công cụ ứng dụng theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để kiểm tra tốt tình hình dịch bệnh.

Ý kiến ​​của người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

Khác biện pháp: Theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

– Bảo đảm sinh hoạt trong trạng thái “new normal”; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với COVID-19 dịch để phục hồi tập trung, phát triển kinh tế, xã hội.

– Tự giác, tích cực tham gia tiêm chủng xin phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, đầy đủ: Mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; Liều dùng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chủ đề bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

– Tự thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin tiêm chủng COVID-19 của cá nhân (trên PC-COVID ứng dụng, Hồ sơ năng lượng, VNEID) và sử dụng các chức năng ánh xạ thông tin trên cổng thông tin tin tức tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ if if the information is missing or sai lệch. /.

Khuất Thủy (tổng hợp)

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *