Hà Nội “nhắc nhở” các hãng xe công nghệ báo cáo định kỳ

Các doanh nghiệp vận tải công nghệ phải báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý trước ngày 20 hàng tháng. (Ảnh minh họa – Ảnh: NLĐ)

Theo văn bản của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội gửi các doanh nghiệp vận tải xe công nghệ, các doanh nghiệp được nêu tên bao gồm: Công ty TNHH Grab, Công ty CP Be Group, Công ty Gojek Việt Nam, Công ty TNHH MTV Logistics Viettel l (ứng dụng My Go), Công ty CP FastGo Việt Nam và các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe hai bánh) trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông vận tải cho biết, qua thời gian, làm ảnh hưởng của COVID-19 dịch thuật, thực hiện các kỳ báo cáo chế độ của các đơn vị còn chưa được đầy đủ.

Show this, active reloading rending. Do that to have the task manager, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ứng dụng gọi xe dưới 9 chỗ, xe hai bánh vận chuyển chuyển hàng hóa và điều hành khách hàng) trên bàn thành phố phối hợp cung cấp cơ bản nội dung về quá trình hoạt động.

Đối với đồng xe dưới 9 chỗ, Sở yêu cầu báo cáo doanh nghiệp định kỳ kết quả hoạt động tải theo các phụ kiện kèm theo; in that could be known information: the unit name, the number of paper allow, trụ sở chính, số lượng xe tham gia hoạt động, số lượng xe thực hiện trong tháng.

Đối với xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và khách hàng, các doanh nghiệp báo cáo kỳ kết quả hoạt động vận chuyển theo biểu mẫu, trong đó nêu rõ các thông tin: số lượng xe hoạt động trong tháng, số lượt xe vận chuyển chuyển…

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu, bắt đầu từ tháng 9, thời gian báo cáo định kỳ về hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải về cơ sở phải thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *