Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cụ thể, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng lao động (NLĐ) bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gồm NLĐ có công việc kết hợp, đồng lao động động (HĐLĐ) xác định, không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên. Đồng thời, sửa đổi đề xuất, bổ sung điều kiện bổ sung hỗ trợ cấp độ thất nghiệp (TCTN) theo hướng bổ sung một số trường hợp không được hưởng TCTN như: NLĐ đơn phương cuối cùng làm việc / HĐLĐ, NLĐ bị Kỷ luật thôi việc, người lương lương, cấp độ mất sức lao động hằng tháng; sửa đổi, bổ sung quy định người lao động không được hưởng TCTN tiền và không được bảo mật đóng BHTN thời gian đối với TCTN tạm ngừng thời gian.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc tại một ngày hội làm việc tại TP HCM Ảnh: HUỲNH NHƯ

Cũng theo Bộ LĐ-TB-XH, make up work to but any access. Cụ thể: Đối tượng được nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ tập trung chính sách đối tượng nhóm 5 trong khi một số đối tượng khác cũng cần được nghiên cứu, xem xét, bổ sung. Đồng thời, không có quy định khung nhằm tạo cơ hội tiếp cận chính sách tín dụng, học nghề cho mọi người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; quy định về hỗ trợ phát triển trường lao động về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu; is not have a support main list can to join the work field to for the Yếu tố đối tượng, đặc thù.

Từ thực tế trên, theo Bộ LĐ-TB-XH dự kiến ​​xây dựng 4 chính sách nhóm: Phát triển trường lao động đồng bộ, hiện đại, hệ thống nhất, có quản lý, kiểm tra, tiết của nhà nước; hoàn thiện hướng BHTN chính sách tới là trường lao động quản lý công cụ; phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy công việc làm theo hướng dẫn.

N.Tú

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *