Trường Sĩ quan Lục quân 1: Khai mạc đào tạo và cấp chứng chỉ

Huấn luyện có nội dung, bao gồm: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phương pháp sử dụng công nghệ thông tin trong biên soạn bài giảng, xử lý văn bản, sử dụng internet, bảo mật, an toàn thông tin , an ninh mạng.

Đại tá Phạm Quốc Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu khai mạc. Những năm qua, trả lời yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, use the tech information into the field of the field of and Giảng dạy. Tuy nhiên, chất lượng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong giảng dạy, học tập, Nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả không cao.

To training the target of the item, request and ensure quality good, the clock pho to Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 yêu cầu: Các đồng chí giáo viên của Trường Sĩ quan Thông tin làm chuẩn công việc tốt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp trong quá trình lên lớp, Bộ quản trị giúp, Giảng viên của nhà trường lĩnh vực hội, tiếp thu kiến ​​thức đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, bộ quản trị, giảng viên tham gia huấn luyện, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nắm vững và làm chủ nội dung; chấp hành kỷ luật Quân đội, nội dung, thời gian, quy định, chương trình hoàn thành tốt, nội dung lớp huấn luyện, kiểm tra phấn đấu, đánh giá kết quả 100% khá, tốt và chỉ được cấp chứng chỉ basic information. Sau huấn luyện, vận dụng tốt các kiến ​​thức, kỹ năng đã được trang bị vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của nhà trường.

Dự kiến, đợt huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày 29-9-2022.

Tin, ảnh: CHU HUYỀN – HÀ BÌNH

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *