Tại sao công ty tài chính (Fintech) lương cao mà ít được nhắc nhở?

Em không hiểu mức lương của công nghệ tài chính (Fintech) rất cao, nhưng lại ít trường đào tạo, không được nhắc nhiều như công nghệ thông tin.

Năm nay, em là tân sinh viên ngành công nghệ tài chính. Khi đăng ký nguyện vọng, tôi đã tìm thấy rất nhiều thông tin, thấy các bài báo có tiêu đề chung về khát vọng nhân lực Công nghệ tài chính từ 2-3 năm trước, và dự đoán nhu cầu nhân lực sẽ tăng cao trong some year to. Đây là ngành yêu cầu cả chính kiến ​​thức và công nghệ thông tin, nên khó tuyển dụng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, năm 2018 mới có trường đại học mở này, lại không phải đại trà, càng ít người biết. Gần đây 1-2 năm, số trường đào tạo tăng lên nhưng cũng chỉ đại học khoảng 4-5.

Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam (Topdev), lương trong lĩnh vực công nghệ sắp xếp thứ 3. Em khá bất ngờ về thông tin này. Nhờ anh, chị giải thích giúp em ở mức lương cao nhất của công nghệ, nhưng lại ít được nhắc đến như công nghệ thông tin.

Trọng

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *