Công ty tài chính tiền điện tử Galaxy Digital cắt giảm 1/5 nhân viên

Season đông tiền điện tử đã phủ bóng đen lên hệ thống, một số công ty lớn nhất phải kiềm chế sự tăng trưởng của họ.

Ước tính mà tính đến ngày 14 tháng 10, 11.700 work tiền điện tử đã bị mất kể từ đầu tháng 4. Các sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (COIN), Gemini and Crypto.com also as Group of the head private skills New York đều đã cắt giảm công việc làm lớn.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *