SỰ TÍCH NÚI BÀ ĐEN » u VÀ nhỏ xíu THẢO DUYÊN

Núi Bà Đen là một ngọn núi nằm trong quần thể di tích văn hoá lịch sử quốc gia núi Bà Đen. Sự tích núi Bà Đen có vài cha dị phiên bản, nhưng đều kể về một người phụ nữ chết oan, sau cứu nhân độ thế, mang lại hầu hết như ý, tài lộc cho chúng sinh. Sau đấy là một dị phiên bản của truyện.

Truyện cổ tích sự tích núi Bà Đen

thời xưa, núi Bà Đen gọi là núi Một. Trên đấy, có một tượng đá rất linh thiêng.

Người Việt Nam, Cao Miên, Chăm… xúm nhau dọn đường để lên cúng Phật.

Họ phải đi từng đoàn vì dọc đường cọp beo rất hầu hết.

Thuở ấy Lý Thị Thiên Hương là cô nàng văn hay, võ xuất sắc gốc ở Trảng Bàng.

Thuở nhỏ, nước làn da của cô đen đúa nhưng lớn lên trở nên tươi đẹp.

Mỗi ngày rằm, cô lên núi lạy Phật.

Trong làng có chàng thanh niên tên Lê Sĩ Triệt đem lòng yêu mến cô.

Một hôm, mùi vị quan Cao Miên nọ toan dùng võ lực bắt sống cô đem vè làm thiếp.

Quan ta bèn ra lệnh cho tên thầy võ thi hành.

khi cô Lý Thị Thiên Hương bị tên võ phu nọ đánh bại, tự nhiên Lê Sĩ Triệt xông ra cứu được.

Về nhà, cô thuật lại cho thân phụ u hay.

thân phụ u cô đồng ý cho làm lễ thành hôn.

Nhưng khi ấy nhằm mục tiêu khi Võ Tánh chiêu binh hỗ trợ vua Gia Long đánh Tây đánh, Lê Sĩ Triệt lập tức tòng quân.

Cô Thiên Hương chờ ngày Lê Sĩ Triệt trở về ca khúc khải hoàn.

Rủi thay hôm nọ, khi đang cầu khẩn trên núi, bọn cướp Miên đến vây hãm.

Nàng phải chạy và rừng mất tích mãi mãi.

Qua đời Minh Mạng, có mùi vị hoà thượng trụ trì trên núi Tây Ninh.

Một hôm đang niệm Phật, sư cụ thấy một nàng nọ, mặt đen nhưng tươi đẹp hiện ra nói văng vọng:

– Ta đấy là Lý Thị Thiên Hương khi mười tám tuổi bị bọn cướp đuổi nên té xuống hố mà chết.

Nay ta đắc quả rồi.

Hoà thượng nên xuống triền núi phía Đông Nam tìm thi hài ta mà chôn cất giùm…

Đúng như lời, hoà thượng gặp xác của cô đem chôn cất.

Vì h đồn, vài cha người Cao Miên đến coi đám ma nọ nhưng vừa tới là họ hộc máu ngã ra chết.

Quan Thượng quốc công Lê Văn Duyệt bèn lên núi để biết hư thực.

Ngài hứa dâng sớ vào trào để truy phong cô Thiên Hương nếu cô làm thế nào cho ngài thấy tận đôi mắt sự hiển hách.

Dứt lời cô Thiên Hương bèn nhập và xác một đứa phụ nữ mà nói:

– Hồn của thượng quan nay mai được chức Thần kỳ linh hiển nhưng xác của thượng quan phải bị hành hạ.

Quan Thượng quốc công Lê Văn Duyên nói:

– Bổn chức không cầu xin biết sau này của tớ. Bổn chức ham mong muốn biết rõ căn do của nàng.

Xác nọ bèn rơi nước đôi mắt thuật lại việc chết oan của tớ và nhắc lại duyên tiền định với Lê Sĩ Triệt.

Theo lời thuật lại thì sau thời điểm thành Bình Định thất thủ, Lê Sĩ Triệt tử tiết theo Võ Tánh, đã được phong chức Thần tượng coi sóc hai tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận.

Vì ham mong muốn được ngôi trường sinh bất tử nên hai đàng không chung chăn gối cùng nhau.

Nhờ vậy nàng được phép xuống cõi trần để cứu dân độ thế.

Dắt lời, cô nàng nọ nhào ngửa, bất tỉnh nhân sự nhân sự hồi lâu non tỉnh.

Quan Thượng Quốc công bèn thay mặt nhà vua mà phong Lý Thị Thiên Hương chức mùi vị “Linh đánh Thánh Mẫu” ngự ở núi Một, tức là núi Bà giờ đây.

SỰ TÍCH NÚI BÀ ĐEN 1
Truyện cổ tích Sự tích núi Bà Đen

Theo “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – Nhà xuất phiên bản Văn học tập”

coi thêm: Sự tích Đầm Mực

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published.